Beslutningen om å varsle avgangen ble tatt etter at Rett24 tidligere denne måneden kunne fortelle at Høyesterett tenkte å lyse ut tre ledige dommerstillinger samtidig. Dette i forbindelse med at dommerne Bårdsen, Utgård og Endresen alle forsvinner ut i løpet av 2019.

Clement Endresen går riktig nok ikke av før høsten 2019, men direktør Gunnar Bergby tenkte slå utlysningen sammen med de to andre, i et forsøk på å øke søkermassen. Men den gang ei.

Annonse

Vi søker advokater/advokatfullmektiger i Oslo

Måtte varsle

– Ja, da den nyheten ble kjent, skjønte jeg at jeg ble nødt til å varsle om min retur allerede nå. Jeg hadde tenkt at en retur i forbindelse med Endresens avgang var passende, men slik utviklingen ble, så måtte jeg jo si fra.

– Så da blir det bare to tomme stillinger i Høyesterett.

– Ja, da blir det bare to.

– Neste høst vil du ha sittet halvannen periode som ombudsmann. Hvorfor halvannen og ikke to?

– Det er hensiktsmessig av flere grunner. For det første er den interne arbeidsordningen i Høyesterett slik at jeg blir mer og mer senior, og dermed oftere vil være rettens leder. Da er det greit å ha vært der en stund, før jeg går inn i den rollen. For det andre har jeg hatt en spennende tid som ombudsmann og ytt mitt, så nå kan andre krefter få slippe til. Det er alltid hensiktsmessig med friskt blod.

– Er du en annerledes dommer etter seks år i den stillingen? 

– Ja, det tror jeg. I denne rollen får man innblikk i andre typer saker, og ikke minst dypere innblikk i en del livsområder, som man som dommer har nytte av å ta med seg. Ikke minst gjelder dette saker på fengselsvesenets område, og på forvaltningsrettens område generelt.

Lagdommer som 34-åring

Falkanger ble dr. juris i 1999. Samme år ble han, bare 34 år gammel, utnevnt til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Den stillingen hadde han frem til 2007, da han ble professor ved Universitetet i Tromsø.

Dommer i Høyesterett har han vært siden 2010, dog i permisjon siden 2014. Da etterfulgte han Arne Fliflet som Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Falkanger er den femte ombudsmannen i ordningens nå 56 år lange historie.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Inn etter Endresen

Direktør ved Høyesterett, Gunnar Bergby, bekrefter at Falkanger vil gå inn i hjemmelen som blir ledig når Clement Endresen fratrer.

– Endresen fratrer fra 1. november 2019, og Aage Thor Falkanger tiltrer fra 1. januar 2020. Det vil for det første si at Høyesterett bare kommer til å lyse ut to ledige embeter, etter Utgård og Bårdsen, med tiltredelse henholdsvis 1. mai og 5. august. Og så vil det oppstå to måneders ledighet mot slutten av  2019, som må dekkes med en konstitusjon. For Høyesteretts del er det veldig fint at returen til dommere med langvarig permisjon koordineres med en naturlig avgang. Blant annet ut fra budsjetthensyn. Budsjettet er såpass stramt at det ikke er rom for ekstra lønnskostnader, sier Bergby.

Dommer Erik Møse returnerte i sommer fra Strasbourg, etter sju års permisjon. Han gikk da inn i stillingen som sto tom etter Bård Tønders avgang i vår.