I statsråd fredag ble førstelagmann i Frostating, Sven-Jørgen Lindsetmo, konstituert som dommer i Høyesterett fra nyttår og frem til sommeren.

Men hvorfor konstituere en dommer når det helt siden april har vært klart at Karl Arne Utgård går av med pensjon? En telefon til Høyesteretts direktør, Gunnar Bergby, avslører at her finnes det en plan.

Bunkrer opp hjemler

Høyesterett har nemlig sett seg lei på slunkne søkerlister, og har derfor bunkret opp hjemler for å kunne lyse ut flere stillinger samtidig. Utlysningen etter Utgård har vært holdt igjen, i påvente av hva som skjedde med Arnfinn Bårdsens kandidatur til Strasbourg.

Sven-Jørgen Lindsetmo 1 (002)
Førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo blir fra nyttår konstituert til Høyesterett. (Foto: DA)

Historien viser nemlig at søkermassen vokser med antall utlyste stillinger.

– Arnfinn Bårdsen har nå søkt permisjon fra nyttår for å tiltre ved  Menneskerettsdomstolen, og dette fraværet er så langvarig at vi vil besette stillingen fast i hans fravær. Dermed er det to ledige stillinger, og vår erfaring er at vi får flere søkere når det lyses ut flere embeter samtidig. Derfor ønsket vi å avvente avgjørelsen vedrørende stillingen i Strasbourg. I tillegg er det slik at Clement Endresen går av for aldersgrensen neste høst, og dermed legger vi faktisk opp til å lyse ut tre embeter samtidig, sier Bergby.

10 år siden sist

De tre stillingene vil ha forskjellig tiltredelse – ett med tiltredelse 1. mai, ett med tiltredelse 5. august og ett med tiltredelse 1. november.

Det vil være første gang på 10 år at så mange dommerstillinger blir ledig samtidig i Høyesterett. Dengang ble Møse, Webster og Matheson utnevnt. 

– Er det sånn at når det bare er én stilling som lyses ut, så tenker folk at «den er det sikkert en eller annen som er tiltenkt»?

– Ja, det finnes kanskje en del slike merkelige idéer. Her bør det i hvert fall melde seg mange kandidater, sier Bergby.

Konstituerer én til

Konstitusjonen som ble foretatt fredag fyller hjemmelen som blir tom etter Utgård, men Høyesterett planlegger å gjøre ytterligere en konstitusjon. Dette for å fylle Bårdsens hjemmel, inntil en ny dommer er tiltrådt.

Fenomenet med at søkermassen øker med flere stillinger, har vært synlig også i de lavere domstolene. Borgarting fikk for eksempel 12 søkere til ett ledig embete desember i fjor, men 40 søkere til fem ledige embeter i vår.