I fredagens statsråd ble det gjort følgende utnevnelser:

  • Advokat Jørgen Sætrum er utnevnt til tingrettsdommer ved det som snart heter Helgeland tingrett.
  • Politiadvokat i Økokrim Einar Holaker og Sands-advokat Inger Marie Størseth er utnevnt til tingrettsdommere ved det som snart heter Trøndelag tingrett.
  • Tingrettsdommer i Hammerfest Marius Sandvig er utnevnt til tingrettsdommer ved det som snart heter Follo og Nordre Østfold.
  • Fylkesnemndsleder Truls Eirik Waale er utnevnt til tingrettsdommer ved det som snart heter Telemark tingrett.

I tillegg er det gjort konstitusjoner ved en rekke domstoler.

Hele protokollen finner du her