Regjeringens forslag til rusreform ser ut til å være dødt, men straffenivået for tunge rusmisbrukere er uansett domstolenes domene. Det benyttet Oslo tingrett seg av sist uke, da det skulle utmåles straff for en mann som ble pågrepet med nesten 100 gram hasj og 6,5 gram amfetamin.

«Ved vurderingen av straffen skal det overordnet ses hen til allmennpreventive hensyn ved at narkotika anses som et samfunnsproblem. Samtidig har den politiske oppfatningen om straff som virkemiddel for egen bruk mildnet», skriver tingretten.

Årsaken til at mannen ble oppsøkt, var i dette tilfellet at politiet ble oppringt av en bekymret publikummer.

Ketil Magnus Berg.png
Forsvarer Ketil Magnus Berg.

– Min klient har vært hjemløs i flere år, og gikk tynnkledd ute i kulda natt til julaften, da politiet tok kontakt for å se om han hadde det bra. Han fortalte uoppfordret til politiet hva han hadde med seg, forteller forsvarer Ketil Magnus Berg.

Mengden narkotika mannen hadde på seg er i utgangspunkt mer enn nok til ubetinget fengsel, men retten lander likevel på en betinget dom. Dommerfullmektig Henrik Rode Evensen skriver:

«For det foreliggende tilfellet mener retten at betinget fengsel, som påstått av forsvarer, er riktig straffereaksjon. Omfanget av hasjen er relativt stort ved 96,65 gram, hvilket innebærer en viss spredningsfare. Samtidig er domfelte selv rusmisbruker, og han har forklart at narkotikaen var til eget bruk. Han kjøper hasj i slike mengder fordi det er billigere, og han bruker omtrentlig 5 gram hasj per dag. Dette da han har vært rusmisbruker i 10 år. Gitt de hensyn som beskrevet innledningsvis mener retten derfor at en betinget reaksjon er riktig, og at allmennpreventive hensyn ikke utelukker dette. Samtidig mener retten at en slik straffereaksjon samsvarer med straffverdigheten av den handling domfelte har begått.»

Aktors påstand var 40 dager ubetinget, men tingretten idømmer 36 dager betinget.
– Dette er en klok og riktig avgjørelse fra tingretten. Det er bred enighet om at rusmisbrukere trenger helsehjelp og behandling, ikke fengsel. Dette er et godt eksempel på en våken domstol som følger med i samfunnsutviklingen, sier forsvarer Berg.