I tingretten fikk de to mennene fem års fengsel for grov voldtekt, men Agder lagmannsrett setter straffen opp til fem og et halvt år for den mest aktive av de to.

Dermed legger lagmannsretten seg høyere enn aktors påstand, som var fem år.

– Det er ikke avsagt noen dom i Høyesterett som angir straffenivået for akkurat dette etter den nye straffeloven. Det vi har, er uttalelser i forarbeidene, opplyser aktor i saken, statsadvokat Jeanette Knutsen.

I forarbeidene til den nye loven, skrev departementet at normalstraffen for grov voldtekt ikke bør være under fengsel i fem år. Bestemmelsens øvre strafferamme er 21 år.

Nachspiel

De to mennene, som var 30 og 31 år gamle på gjerningstidspunktet, forklarte at den seksuelle omgangen – etter det de kunne huske – hadde vært frivillig. Det er på det rene at samtlige var svært beruset på både alkohol og hasj, etter at de hadde dratt sammen på nachspiel etter en tur på byen i Tønsberg.

Lagmannsretten fester ingen lit til mennenes forklaring om frivillighet. Kvinnen, som fra tidligere var bekjent av den ene, hadde ifølge rettstoksikologen hatt en samlet effekt av alkohol, hasj og piller tilsvarende mellom 1,9 og 2,5 i promille.

«At hun i denne tilstanden frivillig skal ha vært med på sex med to personer, ser lagmannsretten helt bort i fra», skriver lagmannsretten. Kvinnen har bare vage minner av det som foregikk, men oppsøkte voldtektsmottaket umiddelbart etter at hun var kommet til bevissthet.

Snapchat

På en telefon som ble beslaglagt av politiet, fant teknikerne en snapchat-video som viser kvinnen bli voldtatt analt, og retten tillegger filmingen skjerpende vekt.

De to domfelte kom ifølge avgjørelsen til Norge som henholdsvis ung gutt og som tenåring. Lagmannsretten skriver at overgrepene fikk store konsekvenser for fornærmedes psykiske helse, som måtte avbryte skolegangen, og i en lengre periode få avlastning for den daglige omsorgen for datteren sin.

Retten mener straffen bør nærme seg seks år, men etter noe fradrag for lang saksbehandlingstid, lander den på fem år og seks måneder for den mest aktive, og tre måneder mindre for den andre mannen.

Forsvarer til én av de to mennene, Jessica Ellingsen, forteller at begge de to domfelte har anket dommen til Høyesterett.

– Praksis fra lagmannsretten ligger lavere enn dette, så straffen er etter mitt syn alt for streng. Jeg var veldig overrasket over denne straffutmålingen, sier Ellingsen.

Les hele dommen her

Rettelse: I en tidligere utgave av den artikkelen var alderen til gjerningsmennene oppgitt til 20 og 21. Det rette skal være 30 og 31.