Søknadsfristen til dommerjobben gikk ut ved midnatt tirsdag. Den viser at det denne gangen ikke er noen søkere fra privat sektor. Derimot er det tre dommere, og én fra påtale. Når det er sagt, så har to av dommerne lang fartstid fra advokatbransjen.

For første gang på lenge er det denne gangen ingen kvinnelige søkere.

Søkerne er:

  • Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther
  • Lagmann Christian Lund
  • Lagdommer Halvard Leirvik
  • Lagdommer Bjarte Askeland

I tillegg er det som vanlig én søker uten relevant kompetanse.

Christian Lund (57) har vært innstilt til Høyesterett tidligere. Han kom på fjerde plass i 2019, bak BAHR-partner Are Stenvik, da Kine Steinsvik og Erik Thyness ble utnevnt. Lund har mange års erfaring som advokat, blant annet fra Regjeringsadvokaten og Thommessen, men har vært dommer i Borgarting lagmannsrett de siste seks årene. Han ble utnevnt til lagmann i fjor høst.

Knut Erik Sæther (50) er sammen med Matningsdal medforfatter av kommentarutgaven til straffeprosessloven. Sæther er også medforfatter av boken Alminnelig strafferett, som er den reviderte utgaven av Johs. Andenæs’ hovedverk. Sæther var etter eksamen i 1995 advokatfullmektig hos kommuneadvokaten i Oslo, før han gikk til Lovavdelingen. Som avdelingsdirektør i Enhet for strafferett og prosess ledet han arbeidet med å forberede den spesielle delen i straffeloven av 2005. Han ble utnevnt til assisterende riksadvokat i 2011.

Halvard Leirvik /48) var i sin tid partner i Hjort, der han ledet avdelingen for fast eiendom. I 2012 ble han utnevnt til lagdommer i Borgarting. Han var nylig én av to fagdommere i straffesaken mot Eirik Jensen.

Bjarte Askeland (56) var jusprofessor i Bergen da han for bare to år siden ble utnevnt til lagdommer i Gulating. Askeland har som professor jobbet særlig med erstatningsrettslige spørsmål. Han tok doktorgraden i 2001 med temaet «Erstatningsrettslig identifikasjon», om når person, for eksempel en arbeidsgiver, må betale erstatning for en annens, for eksempel en arbeidstakers, skadeforvoldelse.

Med mindre noe uforutsett skulle skje, blir denne vårens ansettelse den siste i Høyesterett på tre år. Den neste av dommerne som fyller 70 er Kristin Normann. Det skjer imidlertid ikke før 1. mai 2024.

Først i 2025 starter et lite generasjonsskifte, med sju avganger på tre år. Både Jens E. A. Skoghøy, Arne Ringnes og Wilhelm Matheson runder 70 i 2025. Deretter følger Knut H. Kallerud, Henrik Bull, Hilde Indreberg og Per-Erik Bergsjø frem til mai 2028.