Tvisten kommer opp for Oslo tingrett i dag, og av sluttinnleggene fremkommer at den tyske saksøkeren ble innstilt på førsteplass av komitéen som vurderte søkernes vitenskapelige arbeider. Ansettelsesrådet bestemte seg likevel for å ansette Marius Emberland, som gjennom mange år har hatt hovedansvaret for å håndtere de norske sakene i EMD, på vegne Regjeringsadvokaten.

sejersted strasbourg emberland echr emd.JPG
Marius Emberland, sittende foran til høyre, under regjeringsadvokatens innlegg i EMDs storkammer i Strand Lobben-saken i 2018.

Stillingen det er snakk om, er stillingen som førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter ved juridisk fakultet i Oslo. Emberlands tiltredelse i stillingen er blitt betydelig forsinket, som følge av det voldsomme antall barnevernklager mot Norge i EMD. Han er i dag kun 20 prosent på universitetet, og av sluttinnlegget fremkommer at han ikke vil være i full stilling før neste år.

Utenlandsk kvinne

Saken ble først omtalt på Khrono. Til nettavisen sier saksøkeren, Amrei Müller, at hun ikke kunne forstå hvorfor hun ikke fikk jobben.

– Det er uvanlig at den sakkyndige komitéens rangering av kandidater blir endret i ansettelsesprosessen etter prøveforelesningen og intervju, og at personen som er rangert på tredje plass blir ansatt, sier Müller til nettavisen.

I søksmålet anfører hun at hun som kvinne med utenlandsk opprinnelse er diskriminert, ettersom hun ble forbigått av en norsk mann, til tross for bedre vitenskapelig kompetanse.

Ikke usaklig

Staten er enig i at Müller har bedre vitenskapelige kvalifikasjoner, men avviser likevel at hun er blitt forbigått. I sluttinnlegget heter det:

«Staten er enig i at Müller var vitenskapelig best kvalifisert. Det fremgår imidlertid av utlysningen at ansettelsesvurderingen skal foretas på et langt bredere grunnlag enn bare søkernes vitenskapelige kompetanse. Ansettelsesmyndigheten har i denne vurderingen vektlagt Emberlands relevante EMK-erfaring fra Regjeringsadvokatembetet og hans bedre undervisningskompetanse enn Müller. Videre er det lagt vekt på hans bedre norskkunnskaper og hans langt bedre muligheter for å kunne fungere som ressursperson i fag der EMK er relevant, men der det også kreves kompetanse på norsk rett.»

Müller er i dag ansatt ved University College i Dublin, og krever erstatning for lønnsforskjellen mellom denne stillingen og stillingen i Oslo Det er satt av to dager til hovedforhandlingen, som avsluttes tirsdag