I boken skrev han blant annet at 3 år gamle Madeleine MacCann døde i familiens leilighet, at en bortføring var arrangert, og at bevisene pekte mot uaktsomhet fra foreldrene.

Foreldrene ble etter forsvinningen siktet av portugisisk politi for drapet på sin egen datter. Det ble blant annet spekulert i at de ved et uhell kunne ha gitt barnet en overdose sovemedisin, mens de selv var ute på restaurant. I dag mener imidlertid tysk politi at en tysk statsborger sto bak. Vedkommende soner for tiden i Tyskland for andre forhold.

Foreldrene krevde i sin tid den portugisiske boken stanset av portugisiske domstoler, uten å lykkes med dette. Det er dette de har klaget Portugal inn til EMD for. De mener de ubegrunnede anklagene krenker både deres rett til privatliv og uskyldspresumsjonen.

Tirsdag kom menneskerettsdomstolen til at så ikke var tilfelle.

Chilling effect

Avgjørelsen foreligger bare på fransk, men i det offisielle sammendraget skriver domstolen at etterforskningslederens bok ikke inneholdt mer enn forfatterens personlige tolkninger av fakta som allerede var viden kjent fra presseomtalen av saken. Hensynet til privatlivets fred i artikkel 8 ender dermed med å vike for ytringsfriheten etter artikkel 10, ettersom et forbud mot publisering vil antas å kunne ha en såkalt «chilling effect».

Når det gjelder uskyldspresumsjonen, skriver domstolen at foreldrenes fåfengte søksmål for å stanse boken var en sivil prosess, og dermed utenfor rammen av uskyldspresumsjonen i artikkel 6, som gjelder straffesaker. Og selv om man skulle anse et slikt søksmål som beskyttet av artikkel 6, så er det etter rettens syn ingen uttalelser i den portugisiske høyesterettsdommen som antyder straffskyld.

Foreldrenes status som mistenkte ble formelt frafalt i 2008. Tysk politi har uttalt at de behandler saken som en drapssak, der de altså har en siktet, mens britisk politi fortsatt omtaler saken som en forsvinningssak.

Den tre år gamle jenta, som ville vært 18 år i dag, er aldri blitt funnet.