Førstkommende fredag er det klart for et nytt møte i utvalget som gransker trygdesaken. Utvalgsleder Finn Arnesen uttalte i går at utvalget vil utarbeide en delrapport om de rettslige spørsmålene i saken. Deretter vil utvalget frem mot sommeren utrede hva konsekvensene av denne konklusjonen bør være.

Hvor fort delrapporten vil kunne offentliggjøres, vil avhenge av hva som fremkommer i diskusjonene under fredagens møte, sa Arnesen til NTB i går.

Til Rett24 sier Arnesen at det utvalget primært har arbeidet med siden det ble oppnevnt, er å få på plass en helhetlig fremstilling av hva som etter utvalgets oppfatning er gjeldende EØS-rett.

Ikke bundet

I mandatet fra i fjor høst, står uttrykkelig at utvalget ikke er bundet av de vurderinger og premisser som ble lagt til grunn i den juridiske vurderingen Nav selv gjorde i oktober.

– Utvalget sitter jo spredt rundt i hele landet, men vi har hatt møter omtrent gang i måneden. Det tar tid å innhente alle de nødvendige dokumentene. I tillegg er det kommet frem mye i høringene i Stortinget, som vi har hatt stor nytte av i vårt arbeid, sier Arnesen.

Regjeringen har siden i høst flere ganger gitt uttrykk for at «hver stein skal snus» i denne saken. En ganske stor stein som venter på slik vending, er de funnene tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård presenterte i en artikkel på Rett24 like før jul.

Utgård pekte på at flere andre land praktiserer reglene mer eller mindre slik Norge praktiserte dem frem til snuoperasjonen i høst. Det vil si at man som hovedregel ikke får lov til å ta med sykepenger ut av landet uten først å søke, eller i det minste melde fra, til myndighetene.

Les om Utgårds funn her

Utgård pekte blant annet på at tysk høyesterett, så sent som i fjor, uttrykkelig tolket den nå famøse trygdeforordningen slik at man søke for å kunne ha krav på å ta med ytelsen til utlandet.

Søknadsplikten

Utgårds redegjørelse står tilsynelatende i kontrast til den konklusjonen Nav trakk i høst, der etaten kom til at Norge ikke hadde rett til å kreve søknad før utenlandsopphold innen EØS-området – med den påfølgende konsekvens at folk ble dømt for trygdebedrageri uten rettslig grunnlag.

Professor Finn Arnesen ønsker ikke å kommentere hva utvalget diskuterer, ut over hva som fremkommer i mandatet.

– Det vi har sagt hele tiden, er at vi ville ta sikte på å komme med en delutredning. Når denne blir klar kan jeg ikke love, men vi håper det blir snarlig.

I mandatet er utvalget bedt om å vurdere «alle relevante sider av saken».