Torsdag ble det kjent at det skal utarbeides en lov som regulerer foreningsformen. Selve oppdraget om å lage lovforslag, er for første gang lagt ut på anbud. Dette har vakt interesse hos blant andre førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum ved UiO, som torsdag kritiserte fremgangsmåten.

– Jeg mener det er både oppsiktsvekkende og overraskende, og man må spørre seg om det er gjennomtenkt, uttalte Nordrum.

Kommunikasjonssjef i Næringsdepartementet, Trond Viken, sier det ikke er ny praksis at det kjøpes inn juridisk bistand ved lovarbeid, selv om anbudsformen er ny.

– Dette gir departementet mulighet til å velge det tilbudet som har det beste løsningsforslaget og den beste kompetansen. Det vanligste er å gå til direkte innkjøp. Det skjer ofte, som et alternativ til å sette ned tunge utvalg. Det som er nytt her, er at departementet har offentliggjort oppdraget. Ved at oppdraget offentliggjøres, kan flere juridiske miljøer gi tilbud, opplyser Viken i en epost. Om dette blir vanlig praksis videre, har departementet ikke tatt stilling til.

Involverer flere

Viken understreker at arbeidet med selve loven fremdeles skal utføres og forankres i departementet. Det er departementet som har ansvar for prosessen og arbeidet med loven.

– Departementet skal selvsagt sikre at foreningslivet og andre interesserte aktører blir involvert, sier Viken.

Dette skal gjøres gjennom møter og høring. I konkurransegrunnnlaget som er publisert i Doffin, fremkommer at departementet skal arrangere to innspillsmøter, i henholdsvis Bergen og Trondheim. Den som tildeles oppdraget «forutsettes å bidra i planleggingen av møtene, samt å delta på selve møtene og ha en aktiv rolle der».