Rett24 fikk sent lørdag bekreftet fra flere kilder at den norske dommeren i EFTA-domstolen, Per Christiansen, fredag ble rammet av det som beskrives som et brått og alvorlig sykdomstilfelle, og er innlagt på sykehus. Det er derfor oppnevnt ad hoc-dommer til mandagens høring i den svært omstridte Fosen-Linjen-saken.

Rett24 har foreløpig ikke fått noen offisiell uttalelse fra EFTA-domstolen om saken, men kjenner til at samtlige parter i saken ble orientert lørdag kveld.

Fredag publiserte VG en artikkel der det ble reist spørsmål om Christiansens habilitet i den forestående saken. Bakgrunnen skulle være en samtale mellom Christiansen og justitiarius Toril M. Øie i 2018. Rett24 omtalte lørdag at Fosen-Linjen, som følge av dette, har stilt spørsmål til EFTA-domstolen om Christiansens befatning med saken.

En av de to faste norske ad hoc-dommerne til EFTA-domstolen, professor Ola Mestad, går inn som dommer i Christiansens sykefravær.