Den gedigne fiskefadesen førte til at fire store laksekunder i Kina ikke fikk annet enn tonnevis med stinkende fisk, som de til overmål hadde forhåndsbetalt for. Erstatningsoppgjøret pågår fortsatt, men tirsdag avgjorde Oslo tingrett noe som kan bli en helt sentral del av det videre ansvarsspørsmålet.

Bakgrunnen for miséren var at oppdrettsselskapet Grieg Seafood hadde fått en bestilling på tilsammen 76 tonn fersk laks, som skulle leveres på flyplassen i Guangzhou i Kina. Levering skulle skje i september 2021. På grunn av både smittevernrestriksjoner og manglende kjølekapasitet på flyplassen, var dette en avansert operasjon.

Annonse

Har du prosedyreerfaring, og trives med å arbeide med rettsprosesser innenfor erstatnings- og forsikringsrett?

Koronatrøbbel

Løsningen ble at fisken skulle forhåndsklareres, slik at kundene kunne stå klare på flyplassen og ta med seg fisken straks flyet var landet. Slik gikk det absolutt ikke. Da fiskeflyet landet, krevde kinesiske myndigheter tvert imot både covidtesting og desinfisering. Resultatet ble at fisken, som lå i iskasser, ble stående utendørs på flyplassen i Guangzhou i fire dager.

Med 30 til 35 varmegrader i luften, smeltet isen i kassene fort. Deretter gikk naturen sin uappetittelige gang.

Nå står striden om hvem som skal ta regningen. Grieg Seafoods mener de hadde satt hele jobben, inkludert ansvaret, til transportfirmaet Schenker. Schenker, derimot, mener de mest var en slags agent mellom Grieg og det involverte flyselskapet.

Dyr flybillett

Regningen Schenker har sendt til Grieg Seafood for charterflyet, var på nærmere 3 millioner kroner. Denne har Grieg nektet å betale. Tirsdag kom konklusjonen fra Oslo tingrett, der får Grieg fullt medhold:

«Retten viser til at Schenker presenterte et spesialtilpasset opplegg og bekreftet at alt var i orden. Schenker valgte ut de andre aktørene og holdt kontakten med dem, og Grieg Seafoods hadde ingen kontakt med andre aktører. Grieg Seafoods hadde dermed ingen kontrollmulighet med de andre aktørene. I tillegg viser retten til at Schenker i eget navn, og uten at Grieg Seafoods var kjent med dette, inngikk BSA-avtale med (flyselskapet), der (flyselskapet) fraskrev seg ansvar for fortollingsproblemer. Etter rettens syn fremstår det som mest rimelig at det er Schenker, og ikke Grieg Seafoods, som må forholde seg til ansvarsbegrensningene i denne avtalen.»

Annonse

Vi søker in-house jurist til Norges største helseteknologimiljø

Vurderer ytterligere krav

Resultatet i første omgang, er at Gried Seafoods slipper regningen for flyet. Men i bakgrunnen lurer spørsmålet om hvem som skal betale for fisken. For kineserne, som ikke fikk varene de hadde betalt for, er ikke ferdige med saken.

– Er det aktuelt med ytterligere en prosess mot Schenker vedr dette?

– Grieg Seafood Sales AS har ikke avgjort dette per nå, det er en pågående prosess, sier selskapets prosessfullmektig i saken, Jan Magne Isaksen.

– Hvor stort er det totale verditapet av denne lasten?

– Grieg Seafood Sales AS ønsker ikke å gi et konkret tall, men det er snakk om flere millioner, sier Isaksen, og opplyser at laks skal lagres ved mellom 0 og 4 grader.

– Vi er uenige dommen og vil i samråd med klienten vurdere den med tanke på anke, sier advokat Arild Gjelsvik, som har representert Schenker i saken.