Det er uklart hvor mange rettsmøter som er berørt, men dataproblemene gjelder i hele landet.

Også i Høyesterett er forhandlingene stanset fordi partene ikke får logget seg inn.

Annonse

Codex Advokat søker advokater

Problemet skyldes at Domstolenes videomøteleverandør Atea har en større feil, som medfører at fjernmøteløsningen «Atea Anywhere» ikke er tilgjengelig.

– Feilen berører med andre ord alle domstolene. Feilen oppsto i går 3. februar ved 17-tiden, og har vært arbeidet med siden da. Det er såpass usikkert når tjenesten er tilbake, at vi nå varsler domstolene om at de må innrette seg for at de ikke kan bruke løsningen i hele dag, opplyser informasjonssjef i Domstoladministrasjonen Yngve Brox.

Informasjonssjef i Oslo tingrett Irene Ramm opplyser at det i dag skulle vært benyttet videoutstyr i 16 saler, omtrent 50/50 straff og sivilt. Totalt skulle det vært gjennomført 27 rettsmøter i Oslo. Det vil med andre ord si at bare 40 prosent av sakene kunne starte som planlagt i morges.

– I tillegg ble det problemer for to fengslingsforlengelser og tre saker fra Trandum. Det jobbes med å finne alternative løsninger her, sier Ramm.