BERGEN: – Jeg kan bli fratatt dommerembetet helt, og på grunn av den absurde strafferammen kan jeg få to inntil års fengselsstraff.

Det forteller Igor Tuleya, som høsten 2020 midlertidig ble fratatt embetet av det såkalte «disiplinærkammeret» i Polen. Disiplinærkammeret er en institusjon skapt av den nasjonalkonservative regjeringen, og en av flere reformer som har møtt sterk kritikk fra EU.

Sammen med den famøse senkingen av aldersgrensen, og politiseringen av dommerutnevnelser, har både EMD og EU-domstolen slått fast i en rekke avgjørelser at Polens rettspleie nå mangler flere grunnleggende rettsikkerhetsgarantier.

Annonse

Politifullmektig / politiadvokat / politiadvokat 2

I Bergen denne uken

Den polske filmskaperen Kacper Lisowski har i flere år fulgt Tuleya og hans kamp mot systemet, og resultatet er blitt dokumentarfilmen «Judges under pressure». Filmen følger Tuleya helt inn i hverdagen, mens han og samarbeidspartnerne forsøker å mobilisere folk til å stoppe den antidemokratiske utviklingen.

igor tuleya.jpg
Debattmøte tirsdag kveld. F.v Eirik Holmøyvik (UiB), Iwar Arnstad (DA), Malgorzata Cyndecka (UiB), Agnieszka Bulat (Advokatforeningen), Igor Tuleya og tolk.(Foto: Kjetil Kolsrud)

Filmskaperen er med når Tuleya forbereder seg til høringene mot ham, den er med når dommere fra hele Polen og Europa marsjerte i kapper vinteren 2020, og i det daglige arbeidet.

Les: Tusener marsjerte for domstolene i Polen

– Hva er situasjonen din i dag?

– Jeg får fortsatt ikke jobbe, til tross for at retten har sagt i en kjennelse at jeg skal få komme tilbake til stillingen. Saken min kommer opp i det såkalte disiplinærkammeret i november, forteller Tuleya, som denne uken er i Bergen. Årsaken er at filmen er satt opp på Bergen internasjonale filmfestival, og tirsdag ble det arrangert et åpent debattmøte om utviklingen.

Kritiserte påtalemyndgheten

Den formelle anklagen mot Tuleya er at han i en avgjørelse skal ha lekket informasjon fra en etterforskning. Den angivelige lekkasjen skal ha skjedd ved at Tuleya, tilbake i 2013, lot media være til stede under opplesning av domspremissene i en straffesak. I den aktuelle saken, en korrupsjonssak, var Tuleya sterkt kritisk til påtalemyndighetens metoder. Tiltalte ble frikjent på noen av tiltalepunktene, og dommen ble senere brukt som argument for «reformer» i domstolene.

– Hva slags reaksjoner har du fått på filmen?

– Jeg tror at denne filmen kan bli forstått av hvilken som helst seer, uavhengig av om vedkommende kommer fra Polen eller andre land. Jeg har fått mye støtte, og ofte har jeg fått høre at takket være denne filmen, så har vi endelig forstått hva som foregår i Polen.

– I hvilken grad får folk i Polen sett filmen, tror du?

– I liten grad. De prøver så godt de kan å hindre at den vises, også i utlandet, sier Tuleya.

Traileren til filmen kan du se her.