Det er den polske dommerforeningen som har tatt initiativ til marsjen som ble avholdt i Warsawa lørdag. Dommerne har valgt å gå til det uvanlige skritt å demonstrere i rettskapper, i en marsj fra Høyesterett til det polske parlamentet.

Flere norske jurister har reist for delta i solidaritet, blant dem lagdommer i Borgarting lagmannsrett Frode Elgesem.

– Vi er på denne marsjen for å støtte polske dommere som opplever at deres uavhengighet stadig undergraves. Det gjelder vern om helt grunnleggende verdier ved en velfungerende rettsstat, som alle europeiske dommere bør være opptatt av. Derfor er det også dommere fra nesten alle EU-land, og noen til, til stede, som støtte til polske kolleger, sier Elgesem.

Flertallsregjering

Bakgrunnen er rettsreformene fra det regjerende flertallspartiet PiS, som har lagt en rekke innskrenkninger på domstolenes uavhengighet. Senest onsdag ble det gjennomført demonstrasjoner, etter at regjeringen foreslo en hjemmel til å sparke dommere som ikke godtar myndighetenes reformer.

Ett av reformforslagene handler om opprettelsen av et regjeringskontrollert disiplinærutvalg, med myndighet til å sanksjonere dommere. Dommerne mener utvalget i realiteten er opprettet som et verktøy for å motvirke rettsavgjørelser regjeringen ikke liker. Regjeringen har fått sterk kritikk av EU for sine lovendringer, men har tilsynelatende stor støtte i hjemlandet. I oktober ble det holdt valg til nasjonalforsamlingen, og det nasjonalkonservative PiS beholdt rent flertall.

EU har gått til rettslige skritt mot Polen som følge av reformene, og har blant annet fått EU-domstolens kjennelse for at loven som gir myndighetene mulighet til å tvangspensjonere dommere er traktatstridig.

Annonse

Jurist / advokat

Trusler fra ECJ

EU-domstolens president, Koen Lenaerts, var denne uken i Warsawa for å delta i en debatt om utviklingen. Han kom med klare advarsler:

– Du kan ikke være medlem av Den europeiske unionen hvis du ikke har uavhengige, upartiske domstoler, som ved å operere i samsvar med prinsippet om rettferdig rettergang opprettholder unionsretten. Gjensidig tillit er ikke blind, gjensidig tillit er en tillit som må fortjenes, sa Lenaerts ifølge Reuters.

Ifølge en journalist som twitrer fra marsjen, skal lokale myndigheter lørdag ettermiddag ha estimert deltakelsen til rundt 15.000 personer: