Det er klart etter at Stortinget tirsdag vedtok innstillingen – mot tre stemmer. En av motstemmene kom fra Bjørnar Moxnes fra Rødt, som på forhånd hadde fremmet forslag om at stillingen skulle lyses ut på nytt. Også MDGs Une Bastholm stemte mot.

I tillegg kom en Høyre-representant i skade for å trykke på feil knapp.

Dermed er det klart at Harlem fra 1. februar blir Norges sjette Sivilombudsmann. Hun overtar da etter Aage Thor Falkanger, som returnerer til Høyesterett.

Det viktigste bransjenettstedet for media, Medier24, har omtalt at det fra pressehold er reist kritikk mot Harlems tidligere uttalelser om, og handlinger i forbindelse med, offentlighet og innsyn. Harlem sier tirsdag til avisen at hun har registrert kritikken, men at hun ikke er enig.

– Jeg er ikke glad for og kjenner meg ikke igjen i at jeg skal være mot åpenhet eller har motarbeidet Sivilombudsmannen. Det håper jeg at jeg kan motbevise i jobben.

– Jeg har hatt roller som både advokat og som politiker tidligere. Nå går jeg inn i rollen som sivilombudsmann, og jeg gleder meg til å ha den rollen og passe på og ivareta individets rettigheter, sier Harlem til Medier24.

Harlem er i dag kommuneadvokat i Oslo, og har fra tidligere bakgrunn blant annet fra Regjeringsadvokaten. Hun var justisminister under Jens Stoltenbergs første regjering. I 2016 ble hun innstilt på fjerdeplass til to ledige embeter i Høyesterett, bak de nåværende høyesterettsdommerne Espen Bergh, Cecilie Østensen Berglund og Borgar Høgetveit Berg.

Les: Hanne Harlem i Rett24s julestafett

Da Rett24 snakket med henne om søknaden sist måned, sa Harlem at hun mener hennes bakgrunn kan gi gode forutsetninger for å fylle rollen på en god måte

– Jeg tar med meg viktig innsikt om hvordan forvaltningen fungerer i praksis. Det er nyttig å forstå den virksomheten man skal kontrollere, sa Harlem.

Kontorsjef Bjørn Dæhlin konstitueres fra Falkangers avgang ved nyttår, og frem til Harlems tiltredelse.

– Det stilles høye krav til vervet som sivilombudsmann. Vedkommende må oppfylle vilkårene for å være høyesterettsdommer, det stilles høye krav til lederegenskaper og evne til tydelig kommunikasjon. Hanne Harlem er en erfaren jurist og advokat, og oppfyller kriteriene til å fylle denne rollen på en god måte, skriver stortingspresident Tone W. Trøen i meldingen fra Stortinget.