Aage Thor Falkanger går tilbake til Høyesterett fra nyttår, og mandag gikk søknadsfristen ut for å bli hans etterfølger som Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

Søkerlisten viser at det kun er én reell kandidat til å bli sjette innehaver av den prestisjetunge posten. Det er Hanne Harlem (54), som siden 2011 har vært Kommuneadvokat i Oslo.

Harlem kommer med andre ord fra en av de posisjonene som oftest er på motsatt side når ombudsmannen kritiserer forvaltningen, og vil, om hun blir valgt, bli første kvinne i jobben.

– Rollen som ombudsmann er en viktig og meningsfylt oppgave, og jeg mener min bakgrunn kan gi gode forutsetninger for å fylle rollen på en god måte. Jeg tar med meg viktig innsikt om hvordan forvaltningen fungerer i praksis. Det er nyttig å forstå den virksomheten man skal kontrollere, sier Harlem til Rett24.

Annonse

Codex Advokat søker advokater

Statsråd i Stoltenberg I

Harlem ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 1990, og gikk raskt inn i en suksessrik politisk karriere. Fra 1990 til 1991 var hun politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet, før hun ble byråd for barn og utdanning i Oslo fra 1992 til 93.

Deretter plukket hun opp den juridiske karrieren, først som dommerfullmektig i Tromsø, og siden som advokat hos Regjeringsadvokaten. Senere ble hun advokat og assisterende direktør i Norsk Hydro, før hun våren 2000 ble utnevnt til justisminister i Jens Stoltenbergs første regjering.

Hanne Harlem er yngre søster av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

Etter at Stoltenberg I-regjeringen gikk av, var hun både direktør for Universitetet i Oslo og første styreleder i Helse Sør-Øst, før hun i 2011 ble leder for landets desidert største og mest prestisjetunge kommuneadvokat-kontor, Kommuneadvokaten i Oslo. 

Nåværende ombudsmann Aage Thor Falkanger vil i januar gå inn i det embetet som blir ledig når Clement Endresen i november går av for aldersgrensen. 

Falkanger har vært dommer i Høyesterett siden 2010, om enn i permisjon siden han tiltrådte som ombudsmann i 2014. Han etterfulgte da Arne Fliflet.

Valget av ombudsmann skjer for en periode på fire år fra første årsskifte etter et stortingsvalg. Den som blir valgt etter Falkanger vil derfor i første omgang bli oppnevnt frem til 31. desember 2021.

Søkerlisten finner du her

(CV-kilde: Wikipedia)