Regjeringens forslag om å liberalisere gradsforskriften, har satt full fart i planene om å lage en helt ny master i rettsvitenskap på BI. Om alt går etter planen, vil de første studentene kunne være på plass allerede neste høst, forteller Eivind Furuseth, som er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

– Det er også mulig at vi går for å utvikle en treårig bachelor i bunnen, slik at vi kan tilby et fullt studium i rettsvitenskap, sier Furuseth.

Annonse

Politifullmektig / politiadvokat / politiadvokat 2

Les: BI vil starte egen elite-master i forretningsjuss

Uavhengig av rettsvitenskap-diskusjonen, har BI de siste årene startet opp en annen utdanning i skjæringspunktet mellom juss og finans, nemlig en master i forretningsjuss og økonomi. Studiet ble startet opp for to år siden.

Et tilsvarende studium finnes ved Copenhagen Business School, der det utdannes 130 kandidater i året. Det nivået er man ikke på i Norge, men mandag var det markering for de 27 første kandidatene som noen gang er utdannet i denne retningen her til lands. Utdanningen er altså ikke en grad i rettsvitenskap, og kan ikke brukes til for eksempel advokatvirksomhet. Men det er mange som som trenger ansatte med forretningsjuridisk forståelse, uten at de nødvendigvis trenger noen bevilling.

– Noe vi synes er spesielt gledelig er at alle de 27 kandidatene alllerede har fått jobb. Denne utdannelsen har åpenbart dekket et hull i markedet, sier dosent Siv Staubo ved BI.

Noen av studentene har tatt seg jobb i mindre selskaper der de ikke har egne jurister, og trenger ansatte med kompetanse både innen jussen og økonomien. Noen har fått jobb i tradisjonelle advokatfirmaer, mens andre er ansatt i store revisjonsfirmaer. Blant dem er Gina Kviseth (24). Hun går rett i jobb hos PWC, etter å ha skrevet en masteroppgave om hvitvasking, skatt og kryptovaluta.

– Jeg hadde tatt bacheloren i samme retning, og da det kom tilbud om en master, så syntes jeg det var litt kult med en utdannelse som skiller seg ut. Jeg synes det har vært et veldig interessant studium, det har en tverrfaglighet som gir veldig mange muligheter, sier Kviseth.

Kullkamerat Trude Kvaløyseter (25) har takket ja til en jobb i selskapet Permian, der hun driver med fondsadministrasjon. Av de 27 kandidatene, er 20 kvinner, forteller de.

– Hvorfor tror dere at det er så stor kjønnsubalanse i denne studieretningen?

– Jeg vet ikke, men guttene velger kanskje mer tradisjonelt i retning ren økonomi og finans, sier Kvaløyseter. Selv skrev hun en master om prospektplikten.

– Tilsvarende studier i Danmark og Sverige har lang fartstid og er veldig populære, så vår ambisjon er å beholde dette faget parallelt med at vi etablerer en full master i rettsvitenskap, sier førsteamanuensis Eivind Furuseth.