Søknadsfristen for stillingen som ny riksadvokat gikk ut 9. september. En drøy måned senere er avgjørelsen klar. Den nye riksadvokaten heter Jørn Sigurd Maurud (59).

Maurud har vært førstestatsadvokat og øverste leder for Oslo statsadvokatembeter siden 2010. Han ble for alvor kjent for offentligheten da han, sammen med statsadvokat Olav H. Thue, aktorerte Orderud-saken tidlig på 2000-tallet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tor-Aksel Busch skal etter planen ha sin siste dag som riksadvokat den 31. oktober, etter å ha vært ved Riksadvokatembetet i 32 år – de siste 22 årene som øverste leder.

– Jeg er svært fornøyd med at Jørn Sigurd Maurud har takket ja til dette viktige samfunnsoppdraget. Med Maurud får vi en erfaren leder med de beste forutsetninger for å utvikle embetet og påtalemyndigheten i tiden fremover. Riksadvokatembetet er Norges høyeste påtalemyndighet. Maurud vil få en viktig rolle i arbeidet med å ivareta og videreutvikle embetets faglige integritet og uavhengighet, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i pressemeldingen.

Jørn Sigurd Maurud er født 8. april 1960. Han er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo i 1987. Maurud arbeidet som juridisk saksbehandler i Utenriksdepartementet fra 1987 til 1988, som dommerfullmektig i Nord-Hedmark sorenskriverembete fra 1988 til 1990 og som advokat i Advokatfirma Wikborg, Rein & Co fra 1990 til 1991. Fra 1992 til 1995 arbeidet han som utreder ved Høyesteretts kontor. Han tiltrådte som førstestatsadvokat ved Eidsivating/Oslo statsadvokatembeter i 1995, siden førstestatsadvokat/avdelingsleder i perioden fra 2002 til 2010. Fra 2008 til 2009 hadde han et arbeidsopphold i Georgia i «The Norwegian mission of rule of law advisers to Georgia».