I en pressemelding skriver Littler at det norske firmaet skal koordinere deres arbeid i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige. 

Homble Olsby etablerte seg for drøyt ti år siden, og de nå 12 advokatene omsatte i 2017 for rundt 20 millioner kroner. Nå håper de at samarbeidet med amerikanske Littler skal gjøre dem i stand til å konkurrere om internasjonale oppdrag, forteller partner og grunnlegger Ole Kristian Olsby.

– Hvorfor inngår dere dette samarbeidet?

– For det første gir dette oss tilgang på internasjonale oppdrag, oppdrag det er krevende å få som et stand alone nisjefirma. Den type oppdrag er det ellers gjerne de store fulllservicefirmaene som får. For det andre etablerer Littler nå et nettverk i hele Europa, slik at dette gir oss mulighet til å være med i et større europeisk fellesskap. Men for det tredje, og det er kanskje det viktigste, så er Littler flere ganger kåret til Amerikas mest innovative advokatfirma. De ligger langt fremme på teknologisk utvikling og forretningsutvikling, og dit bransjen er på vei nå, blir det stadig mer krevende å være et lite firma med begrensede ressurser. Her får vi tilgang til kompetanse og ressurser på en helt annen måte enn om vi sto alene.

– Hva slags teknologi er det snakk om?

– Littler har utvikler en god del dataprogrammer som klientene deres kan bruke. For eksempel har de laget noe som heter Littler equity pay, et program som laster inn data fra klienten, slik at HR, juridisk og compliance kan få opp et kart over alle de amerikanske statene der de kan se på for eksempel likelønn mellom kjønn i forskjellige områder. De har også utviklet programmer for bedre kommunikasjon med klientene under store rettssaker, for eksempel når det gjelder tilgang på dokumenter, sier Olsby.

Svarer på utviklingen

Han håper nettverket de nå blir en del av, skal gi dem muligheten til å samarbeide med andre liknende firmaer om tilsvarende teknologiske løsninger, beregnet for norske forhold.

– Dette er et svar på den markedsutviklingen som nå skjer, hvor firmaer som vil jobbe på øverste hylle i næringslivet etter hvert vil måtte klare å endre måten de jobber på.

Mens Homble Olsby, i likhet med de fleste andre norske firmaer, jobber med begge sider i arbeidslivet, jobber Littler utelukkende på arbeidsgiversiden.

– Hvordan oppsto denne kontakten?

– Vi er kommet i kontakt gjennom internasjonale organisasjoner som vi begge er med i, men initiativet kom fra Littler, forteller Olsby.

Ikke nye eiere

I pressemeldingen skriver Littler at selskapet nå vil ha tilstedeværelse i sju europeiske land, etter at de nylig etablerte tilsvarende kontakter i Belgia, Nederland og Italia.

«Littlers inntog i Norden er ledd i en global ekspansjonsstrategi», skriver Littler-toppene Tom Bender and Jeremy Roth i pressemeldingen.

Homble Olsby fortsetter med de samme eierne, og som uavhengig advokatfirma. Samarbeidet skjer ved at Homble Olsby blir medlem av en forening som heter Littler Global.

– Hvordan skal Littler tjene penger på dette?

– Littlers interesse i å etablere et internasjonalt nettverk er en respons på markedets etterspørsel etter globale leverandører, sier Olsby.