Etter at det juridiske Norge brukte store deler av 2020 på å diskutere EUs trygdeforordning, kom EFTA-domstolen i mai til at hele debatten var undøvendig. Den norske praksisen ved eksport av arbeidsavklaringspenger var nemlig uansett i strid grunnprinsippet i EØS-artikkel 36, tjenestefriheten, mener de i Luxembourg.

Artikkelen har vært likelydende siden EØS-avtalen ble vedtatt i 1994, og setteriksadvokaten besluttet derfor at påtalemyndigheten skal legge ned påstand om full frifinnelse for mannen har fått sin sak gjenopptatt.

Hvordan Høyesterett vil tolke den rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen, og hvilke konsekvenser denne pilotsaken vil få for alle de andre sakene som står på vent, gjenstår å se. Tirsdag opplyste i hvert fall Høyesterett om at storkammerdommen vil bli avsagt på siste dag før rettsferien, fredag 2. juli, klokken 0900.

Domsavsigelsen vil bli streamet her på Rett24.