Regjeringen har i fredagens statsråd oppnevnt nytt styre for Domstoladministrasjonen, for perioden 1. august 2021 til og med 31. juli 2025.

Fra før var det klart at Bård Tønder skulle gå av, etter å ha ledet DA gjennom den største domstolsreformen i moderne tid. Tønder ble styreleder i 2013, og har sittet to perioder. Det nye styret skal ledes av høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund, som har hatt observatørstatus i styret de senere årene.

Med seg i det nye styret får hun tingrettsdommer Tor Christian Carlsen, jordskifterettsleder Arnulf Oleif Prestbakmo, og advokat Hallvard Østgård.

Styremedlemmene Anne Helsingeng fra Bull & Co, Bente Fanavold Elverum fra Sør-Trøndelag tingrett og Marianne Vollan fra Borgarting lagmannsrett har styreperioder som ikke utløper før i 2023.

I tillegg utpeker Stortinget to medlemmer, med varamedlemmer, som representerer allmenheten. Stortingets presidentskap har her innstilt til gjenvalg av Marit Nybakk, og Kårstein Eidem Løvaas som nytt medlem.

– Norske domstoler er uavhengige og nyter stor tillit, her spiller Domstoladministrasjonens styre en nøkkelrolle. Jeg ønsker det nye styre lykke til med oppdraget, uttaler justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Styret er øverste myndighet for Domstoladministrasjonen (DA), og skal se til at administrasjonen av domstolene skjer på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Styret skal behandle saker som er viktige for DA, for eksempel budsjettforslag for domstolene og DA og fordeling av budsjettmidler innenfor rammene Stortinget har fastsatt. Styret skal i tillegg gi generelle retningslinjer for DAs virksomhet, skriver departementet.