– Jeg er lei meg for å ha satt meg selv i denne situasjonen, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) da hun møtte pressen onsdag ettermiddag.

Annonse

Elden søker flere advokater i Bergen og Haugesund

Tidligere onsdag ble det i VG kjent at Huitfeldt kan ha vært inhabil i saker på grunn av ektemannens aksjekjøp. Huitfeldt sa at hun ikke har oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene.

Til VG sa hun at hun først ble klar over omfanget i ektemannens aksjehandel etter at Ola Borten Moe (Sp) trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister etter habilitetsbrudd i forbindelse med aksjekjøp.

– Jeg har vært opptatt av å følge regelverket og trodd at jeg var aktsom. Etter 15 år som enten regjeringsmedlem eller leder av utenrikskomiteen håndterer jeg jevnlig taushetsbelagte opplysninger. Jeg har alltid vært og er svært nøye i håndteringen av den type informasjon, sa Huitfeldt.

I tillegg til Borten Moe har også kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) trukket seg på grunn av en habilitetssak. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) beklaget feil på habilitetsreglene, men fortsatte som minister.

Habilitetssakene er blitt tema for en granskning i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Støre: Har tillit

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at han har tillit til Huitfeldt som statsråd.

– Anniken har beklaget feilen hun har gjort. Basert på opplysningene som har kommet fram, har jeg tillit til Anniken som statsråd, sier Støre.

Huitfeldt sier selv at ektemannens aksjehandel ble kjent for henne i sommer, etter at Borten Moe gikk av. Hun sier at hun da forsto at aksjehandelen har hatt et mye større omfang enn hun var klar over.

På spørsmål fra VG om hun kan fortsette som utenriksminister, sier Huitfeldt at det er opp til statsministeren å vurdere.

Stor granskning

I granskningen som skal være i kontrollkomiteen, skal hele regjeringen bli sett på. Komitéleder Peter Frølich har sagt at det som har skjedd i sommer, er svært uheldig og rammer tilliten til politiske prosesser.

– Denne saken er en av de mest åpenbare kontrollsakene på mange år. Det var alvorlig med én sak, og tre på rad gjør det nødvendig å sjekke etter systemfeil i regjeringen, sa Frølich da granskingen ble kjent.

Nå er tre saker altså muligens blitt til fire.

Høyre: – Alvorlig

Frølich sier at Høyre nå ønsker å utvide kontrollsaken til også å gjelde Huitfeldt.

– Disse nye habilitetsbruddene er alvorlige, og kommer i rekken av tidligere alvorlige habilitetsbrudd. Kontrollkomiteen har allerede mye på bordet med sakene knyttet til Borten Moe, Brenna og Trettebergstuen. Fra Høyres side er det likevel helt klart at Stortingets kontrollsak nå må utvides, sier Frølich.

– Huitfeldts habilitetsbrudd er alvorlig for tilliten til politiske beslutninger. Regjeringens håndbok er ikke fulgt. Høyre vil ta initiativ til at Huitfeldt møter på den kommende høringen i kontrollkomiteen, sier Frølich.