Bakgrunn: Rett24 omtalte tirsdag en generell nedgang i antall rettssaker i Norge, og DA-direktør Sven Marius Urke uttalte seg der om dommernes arbeidsbelastning.

Den arbeidstiden det refereres til i Rett24s artikkel tirsdag, stammer fra tidsundersøkelsen som ble gjort i noen utvalgte domstoler for noen år siden. Den viser at norske dommere i gjennomsnitt arbeider ca 25 prosent mer enn normal arbeidstid. Dommerforeningen tok initiativ til denne undersøkelsen. I fjor høst ble det – også etter Dommerforeningens initiativ og aktive medvirkning – gjort en ny og mer omfattende tidsregistrering, i løpet av to uker som man mener er noenlunde representative for arbeidsbelastningen.

Domstoladministrasjonen har ennå ikke ferdigstilt noen rapport om denne undersøkelsen, men det er tilflytt Dommerforeningen opplysninger om at resultatet er nokså likt resultatet i den første undersøkelsen, med andre ord at dommerne arbeider vesentlig mer enn normal arbeidstid.

Jeg undrer meg over at domstoldirektøren finner grunn til å formidle det syn at dommerne må finne seg i å arbeide vesentlig mer enn vanlig arbeidstid, angivelig på grunn av «stor frihet og muligheter for avspasering i rettsferien» Forutsetningsvis mener han det er helt naturlig at dommerne arbeider 45 timer pr uke.

Jeg tror få dommere kjenner seg igjen i direktør Urkes beskrivelse av hverdagen i domstolene. Tett beramming og andre nødvendige gjøremål gir slett ikke den store frihet Urke beskriver, tvert om. Jeg synes det er underlig at Urke ikke problematiserer at en rekke dømmende årsverk er falt bort som følge av ABE-kuttene. Dessuten foregår det nå en betydelig omstilling av domstolene, blant annet digitaliseringsprosjektet og andre effektiviseringsprosjekt, som er meget krevende både for dommere og annet støttepersonell til de dømmende funksjoner. Antall støttepersonell i norske domstoler var for øvrig i utgangspunktet i bunnsjiktet, etter europeisk målestokk, og nå planlegges det nedbemanning. Flere av de forbedringstiltak som nå er i under implementering kommer fra dommerne selv, og ikke fra Domstoladministrasjonen. Det må også nevnes at det er svært lite tid til rådighet for faglig oppdatering, som er helt nødvendig for å opprettholde kvaliteten på de avgjørelser som treffes.

Det er bekymringsfullt at Urke ikke ser noe av dette. Og hva mener han er «normal» arbeidstid for dommere? 45 timer er tydeligvis helt OK, men det betyr vel også at han mener vi burde arbeidet 7,5 timer mer om resultatet av tidsundersøkelsen hadde vært 37,5 timer?

Dommerforeningen har invitert til en konstruktiv dialog med Domstoladministrasjonen om både effektivitet og kvalitet. Det har vært en konstruktiv dialog om mange spørsmål også, men de signaler domstoldirektøren nå sender ut er et skritt i feil retning.