Rett24 beklager at denne artikkelen ble publisert i sin opprinnelige form. Rett24 har ingen dokumentasjon på at anklagene som siteres i artikkelen er korrekte.

Politiet har avhørt både høyesterettsdommer Skoghøy og legene på Ullevål sykehus, etter at Skoghøy i oktober kollapset med et illebefinnende.

Nå forteller Skoghøy om hva han mener skjedde.

LES: Skoghøys ektefelle avviser alle anklager fullstendig

– Jeg ble akuttinnlagt på Ullevål 18. oktober, etter et illebefinnende. Blodprøven viste rester av et bedøvende middel. Eksakt hvilket vet man ikke, det tar noen måneder å analysere. Men jeg har ikke tatt noen form for smertestillende siden en trafikkulykke i 2001, forteller Skoghøy.

Etter noen dager på sykehuset ville Skoghøy hjem. Da forklarte overlegen at han ikke mente det var noen god idé.

– Det fantes bare en forklaring, og det var at stoffet var tilført utenfra. Overlegen sa at det da var nærliggende å tenke at dette kanskje skjer hjemme, og derfor ville han ikke at jeg skulle dra hjem. Jeg foretok da selv en oppsummering av bevisene sammen med mine barn. Konklusjonen var at det var min ektefelle som sto bak, sier Skoghøy.

Han forteller at han da ringte hjem og forklarte henne at hun var avslørt. Skoghøys ektefelle er ukrainsk statsborger. De to giftet seg i februar 2020, kort tid før Skoghøy ble utnevnt til dommer i Høyesterett for andre gang.

Februar 2020: Jens E. A. Skoghøy søker seg tilbake til Høyesterett

– Jeg sa at det er du som står bak, og du forsøker å forgifte meg. Noen dager etter forteller naboen at det var kommet en bil med tilhenger og hentet alle tingene hennes. Jeg har ikke kommet i kontakt med henne siden, sier Skoghøy.

Politiet opplyser at ingen så langt har status som siktet eller mistenkt.

Les: Skoghøy-saken undersøkes av Oslo politidistrikt

Annonse

Vil du jobbe i eit departement og vere tett på dei politiske avgjerda?

Får ikke kontakt

– Hvordan føler du deg nå da?

– Formen nå er topp. Saken er oppklart og jeg er frisk.

– Hvor lenge tror du dette har pågått?

– Det har pågått over noe tid, jeg merket av formen var dårlig, men jeg bortforklarte det med andre ting.

– Hva tenker du om motivet?

– Det finnes bare ett motiv og det er økonomisk.

– Hva skjer videre med det strafferettslige aspektet ved dette?

–  Politiet har avhørt både meg og legene, men ut over det vet jeg ikke. De får vel heller ikke tak i henne. Jeg har ikke behov for noen straffesak, sier Skoghøy, som opplyser at han nå har tatt ut separasjon.

Han har ingen aktive telefonnumre eller annen kontaktinfo til ektefellen, og det har heller ikke Rett24. Samme problem har Statsforvalteren, som ifølge Skoghøy over tid har forsøkt å kunngjøre separasjonen, uten å lykkes.

Separasjonen vil derfor måtte kunngjøres i Norsk Lysingsblad for å bli effektuert, forteller Skoghøy.

Artikkelen er oppdatert med informasjon om at Rett24 ikke har oppnådd kontakt med Skoghøys ektefelle.

Artikkelen er oppdatert med informasjon om at ektefellen avviser alle anklager.