To år etter at arkivlovutvalget i 2019 leverte sin NOU, besluttet Kulturdepartementet i fjor høst, til manges overraskelse, å sende et helt nytt forslag ut på høring.

Nå vil Norsk Journalistlag vite hvorfor. I sin høringsuttalelse skriver journallistene:

«Etter vår oppfatning hadde Rett24 15. oktober i fjor en meget god beskrivelse av prosessen etter at Arkivlovutvalget leverte sine forslag. Tittelen i saken er: «Departementet skroter praktisk talt hele arkivlov-NOU’en og starter ny høring». NJ mener dette er en svært presis oppsummering. I ingressen heter det videre: «Så godt som ingen av de sentrale grepene i NOU’en som Arkivlovutvalget leverte i 2019, blir fulgt opp. – Veldig uvanlig, sier Jon Christian Fløysvik Nordrum ved UiO.»

Snuoperasjonen departementet har gjort i denne saken, er så påtagelig at vi tillater oss å stille spørsmål om hva som egentlig har skjedd etter at Arkivlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017.

  • Hvorfor er det nesten ikke spor av Arkivlovutvalgets forslag i departementets foreliggende høringsnotat?
  • Hvorfor har Arkivverket, som først hyllet lovutvalgets forslag, i sin høringsuttalelse fra 30. november i fjor senket ambisjonene om å modernisere arkivlovgivningen?
  • Er oppgaven som lovutvalget ga Arkivverket for stor?
  • Mangler Arkivverket de ressursene som skal til for å oppfylle utvalgets målsettinger?
  • Blir moderniseringen av forvaltningens arkiver for dyr for staten?
  • Er den tekniske løsningen umulig å gjennomføre i praksis?
  • Lar det seg ikke gjøre å igangsette forslagene trinn for trinn?»

Journalistene mener Arkivlovutvalget viste god forståelse av dagens problemer på området, selv om forslaget ville kreve store endringer i hvordan det offentlige skulle håndtere og strukturere løpende dokumentasjon:

«NJ mistenker at den egentlige begrunnelsen for forskriftsreguleringen er å unngå Arkivlovutvalgets forslag til betydelige endringer i organiseringen av den norske forvaltningen og den innarbeidede arbeids- og ansvarsfordelingen. Denne endringen mener imidlertid NJ den nye regjeringen er nødt til å foreta, slik at norsk forvaltning kan møte utfordringene som har skjedd gjennom en eksplosiv vekst i mengden av digital informasjon som offentlige virksomheter produserer i sin saksbehandling og myndighetsutøvelse.»

Slik forslaget til ny arkivlov nå er formulert vil Norge bli akterutseilt når det gjelder fremtidens arkivverk, skriver NJ.

Høringsfristen går ut i dag, og innspillene vil bli publisert her.