Etter at riksadvokaten tidligere denne måneden fjernet all tvil om at feilpraktiseringen i rusransakingene har vært systematisk, fulgte statssekretær Erik Sandsmark Idsøe (Sp) opp med å beklage i et skriftlig intervju med Dagbladet.

– Jeg beklager overfor de som har vært utsatt for feil, sa statssekretæren.

Senere fulgte også politiet opp med en beklagelse, da avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i POD sendte ut en pressemelding der «politiet beklager overfor de som har vært utsatt for feil».

Unnlot å svare

Siden er det fra flere hold blitt etterlyst en bekreftelse også fra statsråden. Under spontanspørretimen i Stortinget onsdag, tok representant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) opp spørsmålet direkte.

– Jeg tror det ville bety mye for mange å kunne få denne beklagelsen direkte fra justisministeren. Stortinget forholder seg kun til statsråden, og nå har statsråden fra Stortingets talerstol mulighet til å beklage på vegne av regjeringen. Vil statsråden beklage på vegne av regjeringen til alle som er blitt utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk i disse sakene? spurte Thorsvik.

I svaret henviste Mehl til politiets beklagelse, men ikke til sin egen statssekretærs. Hennes ordrette svar var:

– Det er ikke bra at dette er skjedd, og jeg er også glad for at politiet og Riksadvokaten har oppdaget dette, og har iverksatt tiltak for å sørge for at det ikke skjer i fremtiden, og politiet har også beklaget dette selv. Jeg har tillit til at de følger opp dette på en god måte fremover, og jeg forventer også at man har høy oppmerksomhet på dette og det er jeg helt sikker på at de har i politiet.

– Spektakulært

Formuleringen får justispolitikere fra både Venstre, Høyre og SV til å reagere.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at Mehl ikke vil beklage for at staten har begått systematiske lovbrudd mot sine borgere i flere år. Det tyder på at statsråden ikke ser alvorligheten i menneskerettighetsbruddene som har blitt begått. Når Mehl ikke vil beklage overfor alle som politiet har begått menneskerettighetsbrudd overfor, er det det samme som å motsi sin egen statssekretær. Jeg stusser på hvorfor regjeringen driver slik dobbeltkommunikasjon, sier Thorsvik.

Hun får følge av Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland, som etter Thorsviks innlegg selv gikk på talerstolen og etterlyste det samme. Mehl svarte med å vise til svaret hun allerede hadde gitt.

– Det er ganske spektakulært at statsråden ikke vil stille seg bak beklagelsen som statssekretæren har gitt. Er hun uenig med statssekretæren? Dette reiser jo mange spørsmål, for statssekretæren er jo en del av den politiske ledelsen.

– Nå sa hun vel ikke heller at hun tok avstand fra uttalelsen?

– Nei, hun sa ingenting, og det er det verste av alt, sier Stensland.

Kalles inn på nytt

SVs justispolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland, sier han vil innkalle statsråden til å svare en gang til.

– Det er uforståelig at justisministeren ikke beklager noe politiet og hennes egen statssekretær har beklaget. Når det er så vanskelig, virker det ikke som hun synes det er beklagelig at politiet har begått ulovlige handlinger over mange år. Det er alvorlig. Jeg er villig til å gi Mehl en ny sjanse, og kaller henne inn til Stortinget igjen for å beklage overfor alle rusbrukere som har fått sine rettigheter systematisk brutt av norsk politi, sier Unneland.

Rett24 sendte i går følgende spørsmål til Justisdepartementet: «Står Mehl bak uttalelsen fra statssekretær Idsøe (17/3), der han "beklager overfor de som har vært utsatt for feil", eller er dette en uttalelse statsråden ikke kan stille seg bak?».