Da det i januar ble kjent at UiO hadde vedtatt å legge ned valgemnet konkurs- og panterett, lot ikke reaksjonene vente på seg. Studenter og professorer kritiserte vedtaket, mens profilerte konkursadvokater samlet seg i protest mot nedleggelsen av faget.

For å sikre kompetansen i advokatbransjen, sponset advokatfirmaet Schjødt gratis pant- og konkursundervisning for Oslo-studentene på Handelshøyskolen BI.

erling hjelmeng
Studiedekan Erling Hjelmeng.

Nå blir det imidlertid pant- og konkurs på UiO likevel. Det er lagt frem forslag om å legge om tredje studieår fra 2021, med mer konkurs- og panterett integrert i det obligatoriske faget dynamisk tingsrett. I tillegg skal valgemnet konkurs- og panterett tilbys en siste gang høsten 2020.

– Da har vi opprettholdt et tilbud innenfor tredjepartskonfliktene til alle studentene, slik at ingen studenter går gjennom studiet uten å få sjansen til å ha fagene, sier studiedekan ved UiO, Erling Hjelmeng.

Lyttet til kritikken

Hjelmeng forteller at fakultetet tok hensyn til kritikken, som kom fra flere hold.

– Vi har lyttet til de faglige argumentene som går på at man trenger mer av tredjepartsproblemstillingene for å ha en bredde i den juridiske forståelsen.

Hjelmeng mener imidlertid at en opprettholdelse av valgemnet konkurs- og panterett ikke vil være løsningen, ettersom det kun er rundt 30 studenter som avlegger eksamen i faget hvert år.

– Argumentene som kom i kjølvannet av beslutningen om å legge ned valgemnet, dreide seg i realiteten om en oppfatning av at konkurs og panterett burde være obligatorisk. Nå har det juridiske fakultetet tatt initiativ til å integrere mer pant og konkurs i det obligatoriske faget dynamisk tingsrett, ettersom dette er fag som er nært beslektet med hverandre, sier Hjelmeng.

Fornøyd professor

UiO-professor Erik Røsæg var blant dem som reagerte på nedleggelsen av konkurs- og panterett. Han uttrykte bekymring for Oslo-studentene, og kritiserte beslutningsprosessen da faget ble kuttet. Røsæg forteller at han er svært fornøyd med at faget nå gjeninnføres ved UiO.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er en flott ordning. Det beste er at fakultetet kom frem til en god løsning etter et konstruktivt samarbeid mellom gode kolleger, sier Røsæg.

Forslaget om å integrere mer konkurs- og panterett i det obligatoriske faget dynamisk tingsrett er per dags dato ikke vedtatt.

– Det er et godt begrunnet forslag med bred oppslutning. Det bør være gode sjanser for vedtakelse, sier studiedekan Erling Hjelmeng.