Denne uken starter intervjurunden til jobben som Norges nye dommer i Strasbourg. Etter det Rett24 kjenner til, er fire av de seks søkerne innkalt til samtaler, nærmere bestemt

  • Arnfinn Bårdsen (51) høyesterettsdommer
  • Nicolai Skjerdal (48), advokat
  • Mads Andenæs (60), professor
  • Elizabeth Baumann (59), lagdommer

Norge er forpliktet til å innstille tre kandidater, hvorav minst én kvinne. At dommer Bårdsen blir innstilt er åpenbart. Det eneste spørsmålet som gjenstår, er med andre ord om det er Skjerdal eller Andenæs som skal ha den siste posten. 

Ble nominert sist

Både Andenæs, Skjerdal og Baumann var søkere sist Norge skulle sende ny dommer til EMD. Den gang ble kun Skjerdal nominert, ikke de to andre.

Før helgen valgte imidlertid ingen andre enn EFTA-pensjonist Carl Baudenbacher å ha klare synspunkter på Norges nominasjoner. I et innlegg på LinkedIn skriver han at «spesielt professor Mads Andenæs og dommer Arnfinn Bårdsen er navn som gir gjenklang utenfor Norges grenser».

Baudenbacher
Carl Baudenbacher

Et bakteppe for innlegget er striden som oppsto i 2016, om hvem som skulle være Norges dommer i EFTA.  Prof. Dr. iur. Dr. rer. pol. h.c. Baudenbacher reagerte den gang på forsøket på bytte ut Norges dommer. 

Baudenbacher trekker frem «Norway’s poor handling» av denne EFTA-nominasjon, og kritiserer også nominasjonen til forrige ledige EMD-stilling.

Baudenbacher skriver:

«Both processes were taken notice of at the international level. As a result, the European review of the Norwegian nomination will be all the more intense. The nomination of three candidates is provided for in order to leave the Parliamentary Assembly a real choice; in particular the Advisory Panel will be on the look out for nominations leaving the field to one single outstanding candidate. Any inconsistencies, the semblance of a politicised process, or a failure by Norway to propose anyone but the most qualified individuals, must be avoided. Europe is watching.»

Les Baudenbachers innlegg her.