Kort tid etter at Eidsivating lagmannsrett besluttet at Tom Hagen skulle løslates fra varetekt, pågrep politiet en annen person, og siktet ham for medvirkning til drap på den savnede Anne-Elisabeth Hagen.

Ifølge Aftenposten skal det dreie seg om en 32 år gammel mann med interesse for kryptovaluta, som har en relasjon med Tom Hagen. Mannen ble aldri fremstilt for fengsling. I stedet opplyste politiet lørdag 9. mai at siktelsen mot mannen var endret fra medvirkning til drap til grov frihetsberøvelse.

«Siktelsen er endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse, jamfør straffeloven paragraf 255. Vi har ingen flere kommentarer til siktelsen nå», opplyste påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt, i en pressemelding som ble gjengitt i flere medier. 

Siktelsen består

Ettersom påtalekompetansen i drapssaker ligger hos riksadvokaten, sendte Rett24 søndag 10. mai en henvendelse til Riksadvokatembetet, for å høre om de hadde vært involvert i dette. Jørn Sigurd Maurud avkreftet da at han hadde tatt noen slik beslutning, og henviste spørsmålet videre til Oslo statsadvokatembeter.

Rett24 sendte derfor følgende spørsmål til statsadvokatene:

«Har statsadvokatene vært involvert i beslutningen om å endre siktelsen fra drap til bortføring? Og er det i det hele tatt mulig å endre siktelsen fra drap til bortføring uten å involvere riksadvokaten?»

Fredag morgen sist uke fikk vi svar fra statsadvokat Kirsti Guttormsen:

– I forhold til den siktede du her sikter til, har politiet utferdiget en siktelse på drap eller medvirkning til drap, og så en siktelse for grov frihetsberøvelse. Disse siktelsene står p.t., for som du helt riktig påpeker, så må statsadvokat og riksadvokat ta endelig stilling til disse siktelsene etter innstilling fra politiet. Ingen av disse siktelsene er vurdert eller behandlet av statsadvokat eller riksadvokat, og da heller ikke frafalt, opplyste Guttormsen i en epost.

– Bortføring mest aktuelt

På bakgrunn av dette sendte Rett24 et spørsmål til Øst politidistrikt, om hva som egentlig er status på siktelsen mot den såkalte kryptomannen. Mandag ettermiddag kom svaret fra påtaleansvarlig Haris Hrenovica. Han bekrefter nå at begge siktelsene består.

– Siden vedkommende ble pågrepet med grunnlag i en drapssiktelse, har ikke politiet myndighet til å frafalle den. Denne myndigheten hører under den høyere påtalemyndighet, og det er statsadvokaten og riksadvokaten som må ta endelig stilling til dette spørsmålet etter innstilling fra politiet. Selv om det rent formelt foreligger to siktelser, er det siktelsen som går på medvirkning til grov frihetsberøvelse, jf. straffeloven § 255 jf. § 254, som er mest aktuell. Det er ikke vanlig at påtalemyndigheten frafaller fortløpende siktelser i en pågående etterforskning. Begrunnelsen for dette er at det er bevisbildet i saken under etterforskningen som til en hver tid er styrende for utforminger av siktelser, uttaler Hrenovica.

– Opplevde den som frafalt

Rett24 kontaktet før helgen den siktede mannens forsvarer, Dag Svensson, om opplysningene fra Oslo statsadvokatembeter. Han var da ukjent med dette, og svarte at han forholdt seg til hva Øst politidistrikt hadde sagt, nemlig at siktelsen var endret, og at hans klient derfor ikke lenger var siktet for drap.

Mandag kveld, etter at politiet hadde bekreftet hans klients status, tok vi kontakt på nytt:

– Vi opplevde at den første siktelsen var frafalt, og at siktelsen nå gjaldt frihetsberøvelse. Vi måtte gå ut fra at påtalemyndigheten hadde ryggdekning for sin avgjørelse, kommenterer Svensson i en SMS.

Rett24 har også spurt Oslo statsadvokatembeter om i hvilken grad beslutningen om å pågripe de to siktede for drap var klarert med høyere påtalemyndighet.

– Jeg var orientert om beslutningen om å pågripe på forhånd. Men det er ikke slik at statsadvokaten klarerer eller godkjenner politiets beslutninger, opplyser statsadvokat Kirsti Guttormsen.

NRK opplyste sist helg at det i Øst politidistrikt, rett før Tom Hagens løslatelse fra varetekt, ble laget en plan for å pågripe ham på nytt. Dette sa imidlertid Guttormsen nei til.

– Det er et viktig prinsipp at påtalemyndigheten skal følge domstolens avgjørelser. Og da, etter omstendighetene, så mente jeg at det var korrekt å ikke pågripe han umiddelbart ved løslatelsen, uttalte Guttormsen til NRK.