Utvalget som ble nedsatt fredag, skal legge frem forslag til en helt ny barnelov, i lys av den rettsutviklingen som er skjedd i EMD i de senere årene.

– Barneloven ble vedtatt i 1981, og samfunnet har endret seg mye siden den gang. Våre menneskerettslige forpliktelser har en helt annen betydning og gjennomslagskraft i dag enn da gjeldende barnelov ble vedtatt. En ny barnelov skal ivareta viktige hensyn som barnets beste, forholdet mellom barn og foreldre, og likestilling mellom foreldre som omsorgspersoner og forsørgere, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i pressemeldingen.

Ett av temaene utvalget skal se nærmere på, er spørsmål som barns rett til samvær med søsken, steforeldre, besteforeldre med videre. Også kontakt over telefon og elektronisk kommunikasjon skal reguleres.

Ledet arvelovutvalget

Utvalget skal legge fram utkast til en lov innen 18 måneder fra oppstart 1. mars 2019, og skal ledes av 
lagdommer Torstein Frantzen. Frantzen ledet også  arvelovutvalget, som la frem sin innstilling i 2013, og var medlem i skiftelovutvalget. Frem til 2013 var Frantzen han professor ved Juridisk fakultet i UiB. Utvalget består av:

  • Lagdommer Torstein Frantzen, Bergen (leder)
  • Professor Lena Lauritsen Bendiksen, Tromsø
  • Førsteamanuensis Torunn Elise Kvisberg, Lillehammer
  • Tingrettsdommer Anne Marie Selvaag, Trondheim
  • Advokat Marius Emberland, Oslo
  • Advokat Hanne Sverdrup Dahl, Hamar
  • Pensjonist Geir Kjell Andersland, Bergen
  • Psykologspesialist Nadia Ansar, Oslo
  • Professor Kjell Erik Lommerud, Bergen

Les regjeringens pressemelding og utvalgets mandat her