Sist uke varslet NHO at de ville gå til lockout mot sykepleierne i den pågående konflikten med Sykepleierforbundet.

Lockout har ikke vært brukt i Norge siden 2012, og siden 80-tallet har dette virkemiddelet stort sett bare vært brukt i oljeindustrien.

– Det NHO ønsker å oppnå her, er åpenbart en tvungen lønnsnemnd. Ettersom Rikslønnsnemnda er konservativ, og normalt vil følge det som er blitt avtalt i det øvrige lønnsoppgjøret, vil arbeidstakerne sjelden få gjennomslag for særskilte lønnsforhøyelser eller nye prinsipper i en lønnsnemnd, sa en sentral kilde til Rett24 fredag.

Og om denne kilden hadde rett, så fikk NHO full uttelling i dag.

Grep inn

Tirsdag ettermiddag bekreftet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at regjeringen går til stortinget med et forslag om tvungen lønnsnemd, og partene avslutter dermed arbeidskonflikten.

– Jeg har fått en rapport fra Helsetilsynet som vurderer at den varslede lockouten vil medføre umiddelbar fare for liv og helse. For å sikre kontinuerlig sykepleiefaglig oppfølging, må det derfor gripes inn i konflikten med tvungen lønnsnemnd, sier statsråden i en pressemelding.

I meldingen skriver Hauglie at hun er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Det å stoppe en lovlig arbeidskonflikt er et alvorlig inngrep i det som egentlig er partenes ansvar, men slik situasjonen utviklet seg hadde jeg ikke noe annet valg, skriver Hauglie.

Leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund sier til NTB at NHO har satt regjeringen i en vanskelig posisjon.

– Det at NHO har satt regjeringen i en sånn posisjon at det setter liv og helse i fare for alvorlig syke pasienter, er jo veldig alvorlig, sier By.

Les NHOs argumenter for lockout her.