– Nå tar vi et skikkelig jafs, sier Andreas Sjalg Unneland.

Tirsdag ble det klart at regjeringspartiene og SV omsider er blitt enige om detaljene i revidert nasjonalbudsjett, som er den årlige justeringen av statsbudsjettet som vedtas før jul hvert år. I forhandlingene har SV fått inn en post som ikke eksisterte da det opprinnelige forslaget til revidert ble lagt frem i vår. Det gjelder det mye omtalte reisesalæret, som ble redusert av regjeringen Solberg i 2017.

– Nå øker vi reisesalæret med 21 mill for resten av året. Det betyr at vi er i gang med å tette kuttet fra 2017. Vi øker satsen fra dagens 50 prosent, til omtrent 75 prosent. Det betyr 281 kroner mer i timen, og innebærer et betydelig løft for de som jobber med rettstilbudene i distriktene, sier Unneland, som er justispolitisk talsperson på Stortinget for SV.

Han mener dette, sammen med de allerede fremlagte forslagene til høyere salærsats, peker på en ny retning i rettshjelppolitikken.

Vil til 100 prosent

– Evalueringen som ble gjort i 2020 påpekte på at dette kuttet svekket rettssikkerheten i distriktene. Nå blir satsen 75 prosent, men vårt mål er at den skal tilbake til 100, sier Unneland.

– I revidert flytter man normalt bare penger innenfor rammen av statsbudsjettet, hvor tar dere pengene fra?

– Samlet flytter vi på flere milliarder. Noe av det kommer fra store innsparinger ved at man hadde budsjettert med en en rekke koronatiltak. Ellers er det mange små kutt rundt omkring.

Dagens rettshjelpssats er 1121 kroner. Med halv sats per time reise, er reisegodtgjørelsen altså om lag 560 kroner. Økningen til 75 prosent vil gi en sats omtrent 840 kroner per time. En økning til 100 prosent vil medføre merutgifter for det offentlige på om lag 100 millioner kroner per år sammenlignet med dagens nivå, har departementet beregnet på spørsmål fra SV.

– Et godt signal

Da kuttet ble innført i 2017, skrev departementet at intensjonen var å stimulere advokater og sakkyndige til både å reise mindre, og til i større grad å jobbe under reisetiden, ved at de da kan fakturere full sats for tiden de arbeider. En evaluering fra 2020 pekte på at man i liten grad kan gjøre fakturerbart arbeid mens man er på reise, enten fordi man kjører bil, eller på grunn av problemer med konfidensialitet på fly og tog.

Leder av Advokatforeningen, Jon Wessel Aas, skriver i en uttalelse at økningen er et godt signal.

– Enigheten om det reviderte budsjettet viser at Stortinget erkjenner at styrkeforholdet mellom borgerne og det offentlige i norske rettssaler har blitt for skjevt og er preget av geografisk ulikhet. Derfor håper vi på en ny løsning i den pågående meklingen. En opptrapping av selve rettshjelpsatsen og en forhandlingsrett er fortsatt nødvendig for å sikre et mer reelt styrkeforhold mellom borgerne og det offentlige, skriver Wessel Aas.