Fredag holdt partene i advokatkonflikten det som etter planen skulle være det siste meklingsmøtet, men nå har partene blitt enige om å utsette fristen.

– Vi har i dag hatt et godt møte i meklingsprosessen. Partene har behov for mer tid, og meklingen ble derfor ikke avsluttet i dag. Det er berammet et nytt meklingsmøte 31. mai, sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas i en pressemelding.

– Føler du at det er bevegelse i forhandlingene?

– Når vi fortsatt er i en meklingsprosess, er det fordi vi opplever at ingenting har låst seg foreløpig, og at vi tror på en løsning,

At pausen nå blir såpass lang, skyldes at riksmekler Mats W. Ruland vanligvis har et stramt tidsskjema på denne tiden av året.

– Vi har fortsatt tro på at meklingen vil føre til positive resultater, slik at det ikke blir nødvendig å gjenoppta streikeaksjonen, sier Wessel-Aas.

Opprinnelig skulle meklingen gå over kun to dager, men fristen ble først utsatt til i dag for at meklerne skulle få ha separatmøte med departementet. Dette er altså andre gang fristen forlenges.

Rushtid i Høyesterett

Advokatene har vært klare på at aksjonen blir gjenopptatt dersom meklingen ikke fører frem. Saker som berammes nå mens meklingen pågår, vil ikke bli berørt dersom aksjonen gjenopptas. Dermed vil en eventuell ny runde i konflikten starte helt på scratch, etter Høyesterett nå rekker å beramme alle de sakene som gjennom vinteren ble stanset av aksjonen.

Frem til rettsferien har Høyesterett nå lagt et uvanlig tett program, med hele 19 saker på fem uker. 16 av dem er straffesaker. Blant disse er blant annet straffesaken om dødsulykken på toglinjen ved Filipstad i 2019, som starter opp allerede neste uke.