Mandag sendte stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) skriftlig spørsmål til justisministeren om når det vil komme en avklaring.

– Vi hadde jo ventet at det skulle komme et signal i statsbudsjettet, men det gjorde det ikke. Den høringen som ble gjennomført i fjor vår, er nå gått ut på dato. Folk har hatt ett år lenger i den nye strukturen, og det vi hører er at folk er fornøyd, sier Thorsvik. 

Hun mener de ansatte utsettes for unødvendig usikkerhet ved at saken drar ut.

– Vi vet jo dessuten ikke hvordan de høringsuttalelsene fra i fjor skal brukes, om de skal innebære en slags vetorett i spørsmålet om reform. Da er det i så fall ekstra viktig at det som fremkommer i høringen er korrekt, sier Thorsvik.

Etter vanlige regler har statsråden seks virkedager på å besvare det skriftlige spørsmålet.

Les: Domstolshøringen er avsluttet – nå står diskusjonen om disse 10 tingrettene

Annonse

Spesialrådgiver Arbeidslivsavdelingen

– Ville blitt annerledes

Samtidig som Thorsvik stiller spørsmål til statsråden, har Domstoladministrasjonen denne uken samlet en stor andel av landets dommere til seminar i Lillestrøm. Der har domstolreformen vært et sentralt tema, forteller DA-direktør Sven Marius Urke.

– Da høringen ble holdt var dette knapt kommet igang. Det er skjedd mye på det året som er gått siden, så jeg tror mange høringssvar ville blitt annerledes i dag, både fra domstolene, brukerne og kommunene. Det er i hvert fall viktig at denne saken avgjøres på grunnlag av hvordan ting virker nå, og og ikke på grunnlag av hvordan ting var i fjor vår, sier Urke.

– Mener du det bør holdes en ny høring?

– Jeg har for så vidt sansen for en ny høring, men mener at vi allerede har samlet nok erfaring i en egen rapport, som bør tillegges betydelig vekt i de avveiningene som nå skal gjennomføres i departementet og regjeringen. Vi ser nå at konseptet med større rettskretser fungerer etter hensikten. Fleksibiliteten vi har fått på plass medfører vesentlig bedre ressursutnyttelse. Det er viktig i økonomisk krevende tider. Dessuten arbeider domstolene bedre og mer systematisk med kompetansebygging både for dommere og ansatte. Det skjer faktisk utrolig mye spennende i de nye rettskretsene, sier Urke.

Ny riksrevisjon

Ett av utgangspunktene for reformen var den knallharde kritikken Riksrevisjonen kom med etter å ha gjennomgått domstolene mellom 2017 og 2019.

Les: – Kan gå ut over enkeltmenneskers rettssikkerhet, liv og helse

– Vi har nylig fått fått beskjed om at Riksrevisjonen kommer tilbake for å følge opp den forrige undersøkelsen. Det de vil finne er at vi er i en helt annen situasjon i dag Jeg ser faktisk fram til å møte Riksrevisjonen igjen, sier Urke.  

– I forbindelse med domstolseminaret er det blitt gjennomført dybdeintervjuer med sju domstolledere, der temaet er strukturreformen. Jeg mener det er imponerende å høre hva de har fått til både når det gjelder kompetanseutvikling, ressursutnyttelse og tilstedeværelse på de enkelte rettssteder, sier Urke.