Det skriver The Guardian. Fra april og frem til august vekslet medlemmene av den britiske advokatforeningen å aksjonere, men i august ble aksjonen trappet opp til samlet streik.

– Konsekvensene av streiken er at rettssalene vil bli stående tomme og at saker ikke vil bli prøvd. Det er siste utvei, uttalte Kirsty Brimelow, nestleder i Criminal Bar Association, til BBC.

Et sentralt problem i Storbritannia har vært en voldsom katalog av restanser, rundt 60.000 saker. Forsvarerne er fra før blitt lovet en salærøkning på 15 prosent fra slutten av september, noe som vil gi en årlig lønnsøkning på rundt 7000 pund.

Forslaget falt imidlertid ikke i god gjord, ettersom det kun skulle gjelde for nye saker, ikke for de allerede opparbeide restansene. Ifølge The Guardian lover regjeringen nå en pakke på 54 millioner pund, i form av reformer og økt rettshjelp. Detaljene i hvordan den nye bevilgningen fra myndighetene er tenkt brukt, er ikke gjort kjent.

– Dette er et generøst forslag, og jeg vil sterkt oppfordre alle medlemmer av  Criminal Bar Association å vurdere grundig å avslutte streiken, og jobbe med meg for å levere bedre utfall for ofre for kriminalitet, uttaler den nye britiske justisministeren Brandon Lewis, i følge The Guardian.

Hva medlemmene av forsvarerforeningen vil stemme, gjenstår å se. I en tweet torsdag kalte foreningen justisministeren pressemelding prematur: