– Jeg ble valgt til dommer ved EMD med virkning fra 1. september 2011 og trives svært godt. Arbeidet her er meget interessant, og det er en glede å bidra til domstolens virksomhet. Men i 2018 vil jeg ha vært ved EMD i syv år. Disse årene som dommer utenfor Norge kommer i tillegg til ti år ved FNs straffedomstol for Rwanda i Arusha, Tanzania. Jeg er derfor kommet til at den avsluttende del av min dommervirksomhet bør finne sted i Norge og vender derfor tilbake til Høyesterett etter neste sommer, sa Erik Møse til Rett24 i høst.

Ifølge Høyesterett vil Møse tiltre som dommer Høyesterett fra mandag 13. august.

Dommerne velges for et tidsrom på ni år, men Møse valgte altså å gi seg etter omtrent syv.

Velges i Strasbourg

Det er Europarådet som velger hvem som skal være den norske dommeren i Menneskerettsdomstolen. Europarådet tar imidlertid utgangspunkt i tre kandidater som nomineres av det landet dommeren kommer fra.

Under forrige nominasjon ble det opprettet et særlig innstillingskomité. Etter utlysning og intervjuer til stillingen, skal rådet innstille tre kandidater.

Beslutningen om nominasjon treffes deretter formelt av Justisdepartementet, før Utenriksdepartementet sender de nominerte til Europarådet for beslutning.

Ledes av Yngve Svendsen

I et notat Justisdepartementet har utarbeidet i anledning prosessen, fremkommer det at Innstillingskomiteen som utgangspunkt skal ledes av lederen for det ordinære innstillingsrådet, som er sorenskriver Yngve Svendsen.

IMG_0872
Sorenskriver Yngve Svendsen leder Innstillingsrådet for dommere og Domstolkommisjonen.

Ytterligere fem medlemmer oppnevnes etter forslag fra Høyesterett, Regjeringsadvokaten, Norsk senter for menneskerettigheter, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og Den Norske Advokatforening. Til sist oppnevner departementet selv ett medlem.

Krever høy moral

Svendsen sier til Rett24 at han har takket ja til å lede arbeidet, men at resten av medlemmene ikke er valgt ennå.

– Det tar nok ikke veldig lang tid å få dette på plass, sier Svendsen.

«Innstillingskomiteen kan innhente råd fra relevante eksterne aktører, og den kan benytte ekstern kompetanse for å vurdere aktuelle kandidaters språkkunnskaper. Komiteen bør innhente råd fra tidligere norske dommere», heter det i departementets instruks.

Ifølge EMK artikkel 21 nr. 1, må dommere ved EMD «ha høy moralsk karakter». Om du tross dette skulle føle deg kallet, kan du søke jobben her.