Historien om utnevnelse av ny dommer til EFTA-domstolen er blitt lengre enn man hadde trodd da prosessen startet opp i fjor vår. Siden midten av november har saken ligget i Utenriksdepartementet, etter at innstillingskomitéen innstilte professor Hans Petter Graver og lagdommer Michael Reiertsen som kandidater til jobben.

På grunn av habilitetskontroversen rundt komitémedlemmet Finn Arnesen, ble det besluttet å gjøre en ny behandling i komitéen, der Arnesen ble erstattet av professor Ola Mestad. Denne runden ble avsluttet i januar, med eksakt samme konklusjon som i første omgang: Graver og Reiertsen, i alfabetisk rekkefølge.

Annonse

Vil du være med på å sikre rettssikkerheten til NAVs brukere og bli en del av et engasjert juridisk fagmiljø?

Nå har altså UD konkludert: Kandidaten blir Michael Reiertsen, som er 47 år og har vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett siden 2018. I tillegg til dommerbakgrunnen har han bakgrunn fra Justisdepartementets lovavdeling og Universitetet i Oslo.

Han har en mastergrad i EU-rett, WTO-rett og menneskerettigheter ved Europa-Institut i Saarbrücken og doktorgrad fra Det juridiske fakultet.

I tråd med prosedyren for nominasjon av kandidat til stilling som dommer ved EFTA-domstolen vil nominasjonen nå forelegges de andre EØS/EFTA-statene Island og Liechtenstein, før de tre landene i fellesskap fatter beslutning om utnevnelse i ESA/domstolskomiteen, skriver UD i en pressemelding.