Denne artikkelen ble publisert 13. august, men er oppdatert 19. september, i forbindelse med lanseringen.

Ni måneder er gått siden domstolenes aktørportal ble obligatorisk for alle tingretter, lagmannsretter og Høyesterett. For en drøy måned siden passerte antall registrerte advokater passerte 10 000. Nå er det klart for neste trinn, som er å utvide funksjonaliteten i straffesaker.

Deretter er målet at også de rundt 40.000 meddommerne skal kunne ta i bruk portalen, blant annet til å signere dommene elektronisk.

Ingrid Olsen, prosjektleder for digitale domstoler og avdelingsdirektør for innovasjon og domstolsutvikling, sier at innføringen av portalen er gått relativt knirkefritt.

– Det er egentlig gått over all forventning. Vi har hatt vesentlig mindre behov for brukerstøtte enn vi antok på forhånd, sier Olsen.

Obligatorisk

Fra onsdag 18. september vil advokater får tilgang til å se både inngående og utgående dokumenter på dokumentlisten. Dette er tilsvarende funksjonalitet som i sivile saker i dag. I tillegg blir det automatisk varsling av dokumenter i straffesaker, opplyser DA.

Fra 3. oktober blir utvidet saksinformasjon tilgjengelig i straffesakene, med blant annet møte- og fristinformasjon, utvidet oversikt over parter og aktører, samt mulighet for å sende inn dokumenter fra Aktørportalen til domstol.

Når funksjonaliteten for å kommunisere mellom advokat og domstol er på plass i straffesaker, er det også obligatorisk for advokat å benytte Aktørportalen i kommunikasjonen med domstolene, opplyser DA.

Meddommerne

Olsen understreker at portalen kun vil håndtere dokumentstrømmen mellom partene og domstolen. Dokumenter mellom politi og forsvarere vil fortsatte i sitt eget system. Bakgrunnen er, som Rett24 skrev om i fjor, at det ikke er fysisk mulig å hindre domstolene adgang til dokumentene dersom de først kommer inn i aktørportalen, med mindre man bygger om systemet fra bunnen.

Når straffesakene er på plass, kommer så turen til meddommerne. Her er det store penger å spare ved å lage en ordning med elektronisk signering. Da slipper man å dra 40.000 meddommere til og fra rettslokalet en ekstra gang for å sette signatur på den ferdigskrevne dommen.

– Vi har ambisjon om å starte utrulling av et system som gir meddommerne dokumenttilgang innen nyttår. Ennå er det litt tidlig å si når en ordning med elektronisk signering vil være på plass. Dette er opplagt noe som vil bli meget ressursbesparende, sier Olsen.