Åtte måneder er gått siden domstolenes aktørportal ble obligatorisk for alle tingretter, lagmannsretter og Høyesterett. Tirsdag opplyste Domstoladministrasjon om en liten milepæl, da antall registrerte advokater passerte 10 000.

– Aktørportalen har økt informasjonssikkerheten og effektiviteten for alle involverte, sier DA-direktør Sven Marius Urke på domstol.no.

DA opplyser at neste trinn vil være å utvide funksjonaliteten i straffesaker, slik at advokatene får tilgang til mer saksinformasjon, som møter og frister, samt mulighet til å sende inn dokumenter.

Straffesaker

Deretter er målet at også de rundt 40.000 meddommerne skal kunne ta i bruk portalen, blant annet til å signere dommene elektronisk.

Ingrid Olsen, prosjektleder for digitale domstoler og avdelingsdirektør for innovasjon og domstolsutvikling, sier de åtte første månedene er gått relativt knirkefritt.

– Det er egentlig gått over all forventning. Vi har hatt vesentlig mindre behov for brukerstøtte enn vi antok på forhånd, sier Olsen.

– Og nå skal dere ta det videre?

– Ja, det første som skjer er at vi tar i bruk aktørportalen også i straffesaker. I dag er det kun sivile saker, samt alle salærkrav, som behandles i portalen. Vi er i sluttfasen på utviklingen av en ny versjon nå, og antar at den kan være rullet ut og i bruk fra rundt første oktober. Men alt er ikke på plass ennå.

Meddommerne

Olsen understreker at portalen kun vil håndtere dokumentstrømmen mellom partene og domstolen. Dokumenter mellom politi og forsvarere vil fortsatte i sitt eget system. Bakgrunnen er, som Rett24 skrev om i fjor, at det ikke er fysisk mulig å hindre domstolene adgang til dokumentene dersom de først kommer inn i aktørportalen, med mindre man bygger om systemet fra bunnen.

Når straffesakene er på plass, kommer så turen til meddommerne. Her er det store penger å spare ved å lage en ordning med elektronisk signering. Da slipper man å dra 40.000 meddommere til og fra rettslokalet en ekstra gang for å sette signatur på den ferdigskrevne dommen.

– Vi har ambisjon om å starte utrulling av et system som gir meddommerne dokumenttilgang innen nyttår. Ennå er det litt tidlig å si når en ordning med elektronisk signering vil være på plass. Dette er opplagt noe som vil bli meget ressursbesparende, sier Olsen.