Nesten på dagen 30 år etter at Arbeidsretten for første gang satte rett i de nåværende lokalene i Grensen 3 i Oslo, ble det klubbet for aller siste gang torsdag ettermiddag. Leiekontrakten går ut, gården skal pusses opp, og dermed må både Riksmekleren og Arbeidsretten finne frem pappeskene.

Annonse

Er du vår nye leder som bidrar til å sikre innbyggere og næringsliv rent vann i kran og vassdrag?

Grefsenhjemmet II

– Arbeidsretten har vært her siden 29. november 1993, Nå leievatalen nå skulle skal fornyes måtte vi ta en en vurdering av arealbehov og hensiktsmessighet, sier leder av Arbeidsretten Tron Løkken Sundet. Den aller siste tvisten i Grensen 3 ble en tvist mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO knyttet til den mangeårige diskusjonen om hva som skal skje med lønnstillegg når en arbeidsgiver bytter tariffavtale.

Bakteppet er en dom Høyesterett avsa i 2021, om hva som skulle skje med rettighetene til et knippe ansatte på Grefsenhjemmet da arbeidsgiver byttet organisasjon, og dermed gikk over på en annen tariffavtale.

grensen 3 arbeidsretten.jpg
Arbeidsretten har holdt til her siden 1993.

Den konkrete saken dreide seg om ti arbeidstakere ved Grefsenhjemmet sykehjem. Disse hadde et særskilt lønnstillegg som følge av tariffavtalen med Virke, men da arbeidsgiver meldte seg ut av Virke og inn i NHO, kom de over i en tariffavtale som ikke inneholdt noe tilsvarende tillegg.

Åpner i januar

Etter at hovedforhandlingen ble rundet av torsdag, skal Arbeidsretten bruke tiden framover på domsskriving og pakking. For 8. januar blir det høytidelig åpning i nye lokaler bare hundre meter lenger opp i gaten, i den såkalte Backegården, i krysset Akersgaten/Grensen.

– Da får vi moderne og tidsriktige lokaler, en ikke ubetydelig teknisk oppgradering av både partsrom, rettslokale og kontorer, og en mer praktisk samlokalisering med Riksmekleren.

arbeidsretten høst.jpg
Nå flytter Arbeidsretten og Riksmekleren hit.

Annonse

Arbeidsrettsjurist søkes til spennende og innovativt HR-miljø

Ned i areal

– Er ikke dere samlokalisert med Riksmekleren nå også?

– Vi er i samme bygg, men atskilt med to etasjer. Riksmekleren låner ofte lokaler hos oss under meklinger, ved behov.

– Får dere mer eller mindre plass i den nye gården?

– Vi går litt ned i areal. Vår grunnbemanning er fire ansatte, samt noen hundre på meddommerlisten. Med sju dommere per sak, omkring én sak i uken pluss parter, så trenger vi mer plass enn grunnbemanningen tilsier, sier Sundet.