I den årlige tiltroundersøkelsen fra Domstoladministrasjonen, svarer 83 prosent at de har svært eller ganske stor tiltro til domstolene. Det er litt lavere enn i fjor, men omtrent på normalnivået for det siste tiåret.

Men siden forrige undersøkelse er det skjedd en kraftig i endring i hvor mange som svarer «svært stor» tillit. I fjor var denne andelen 37 prosent – i år er tallet falt til 27. Altså en ti prosentpoeng nedgang i andelen som har «svært stor» tillit til domstolene.

Det viser tallene Domstoladministrasjonen offentliggjorde i går. Undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos i forrige uke, og er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen.

tiltro 2019
Illustrasjon: Domstoladministrasjonen

Undersøkelsen er altså gjennomført etter at domstolene har vært i sammenhengende kontrovers mer eller mindre hele høsten, med både spørsmål om nedleggelser av tingretter, kritikk fra Riksrevisjonen, barnevernsakene i EMD og ikke minst NAV-saken. Professor Hans Petter Graver mener det er vanskelig å se tallene fra undersøkelsen løsrevet fra nyhetsbildet fra den siste tiden.

– På den annen side så er ikke nedgangen i de sammenlagte svarene «svært stor tiltro» og «ganske stor tiltro» stor. Tiltroen til domstolene er fortsatt høy og ligger på samme nivå som den har ligget de siste ti årene, sier Graver til Domstoladministrasjonens eget magasin, Rett på sak.

Ifølge samme magasin viser undersøkelsen at utviklingen med at færre har svært stor tiltro også rammer de andre statsmaktene. Et annet funn er at politiet igjen, for første gang siden rettsoppgjøret etter 22. juli-saken, igjen har høyere tiltro enn domstolene, slik de alltid pleide å ha før 22/7-saken.

Du kan lese mer om undersøkelsen her.