Særlig for vinningslovbrudd har det vært færre anmeldelser, og spesielt tyveri av person på offentlig sted som er redusert med 42 prosent sammenlignet med året før, viser tallene fra Politidirektorat. Nedgangen blir forklart med smitteverntiltak og at folk har holdt seg mer hjemme enn vanlig.

– Utviklingen antas blant annet å skyldes at pandemitiltakene medførte færre personer i det offentlige rom, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Samtidig har det likevel vært en registrert økning av antall ran med 140 saker, noe som utgjør 17,8 prosent. Politiet i Oslo melder om en betydelig økning i anmeldelser av vold hvor kniv eller andre typer stikkvåpen er tatt i bruk. Det kobles hovedsakelig til miljøer med unge kriminelle.

– Det er sjelden at vi treffer på folk som er helt ukjente for politiet som har væpnet seg med kniv, sier leder Tore Soldal i enhet Sentrum i Oslo politidistrikt til NRK.

Frykter mørketall

For vold og seksuallovbrudd er det også markant nedgang med 7 prosent, men det har likevel vært 1,9 prosent flere anmelder for seksualforbrytelser alene. Antallet saker som omhandler seksuell omgang med og voldtekt av barn under 14 og under 16 år, har begge økt markant sammenlignet med 2019.

Antall anmeldelser av seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år økte med 69 saker, en økning på 9,6 prosent, og for barn mellom 14 og 16 år var det 58 flere slike saker, en økning på 15,3 prosent. Politiet anmeldte 146 flere saker for befatning med overgrepsmateriale og pornografi, en økning på 15,2 prosent.

– Barna er i mindre grad på sine vanlige arenaer hvor slike forhold kan avdekkes. Videre tar det generelt lang tid før fornærmede forteller om vold og overgrep. Økt fokus på denne tematikken – særlig under pandemien – kan forhåpentlig bidra til at flere tør å fortelle og søke hjelp, men vi er bekymret for mørketall her, sier Bjørnland om tallene over anmeldelsene for vold og overgrep i nære relasjoner.

Pandemireaksjoner

Foreløpige tall viser også at det er registrert 891 straffesaker knyttet til covid-19, hvorav 550 er knyttet til brudd på spesialforskriftene som er innført. Flesteparten av sakene er knyttet til reglene for karantene, innreise og opphold på fritidseiendom.

86 av sakene dreier seg imidlertid om bedragerier knyttet til pandemien.

– Når det gjelder utnyttelse av støtteordninger, er antall saker som er registrert, lavere enn først fryktet, men det er grunn til å tro at det også her kan være mørketall, sier Bjørnland.

50 er anmeldt for hensynsløs atferd, og 40 er anmeldt for smitteoverføring. I 32 av sakene er personer anmeldt for trusler knyttet til koronapandemien. 715 av anmeldelsene er påtaleavgjort av politiet.

Mindre hatkriminalitet

Politidirektøren kommenterer nedgangen i registrert hatkriminalitet med et nedstengt uteliv, færre arrangementer og aktiviteter.

Av 744 anmeldelser for hatkriminalitet, en nedgang på 2,2 prosent. Rase eller etnisk tilhørighet var det hyppigst forekommende motivet med 67 prosent av sakene, religion utgjorde 16,7 prosent av sakene, men 12 prosent dreide seg om homofil orientering. 15 anmeldelser gjaldt antisemittisme.

Flere hadde åpenbart også dårligere tid i fjor. Antall anmeldelser for trafikklovbrudd utgjør 18 prosent av totalen, en økning på 5,6 prosent fra i fjor. Det var 13 prosent flere anmeldelser hvor sjåføren hadde kjørt for fort. I alt 10.170 ble anmeldt for kjøring i ruset tilstand, en økning på 5,5 prosent fra 2019.

(©NTB)