Rederen ble i desember i fjor tiltalt for medvirkning til brudd på forurensningsloven, i forbindelse med såkalt «beaching», eller strandopphugging, av et skip i Pakistan. Førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim sa i januar til NRK at mannen bisto med taubåt, utstyr og deler.

– Det er denne medvirkningen til å få båten av gårde til Pakistan han er tiltalt for nå, uttalte Istad.

Saken skulle opprinnelig startet 27. april, men ble etter tiltaltes ønske utsatt. Mannen har legeerklæring på at han tilhører risikogruppen, blant annet på grunn av høyt blodtrykk og overvekt.

Etter planen skal saken starte på torsdag, 15. oktober, men på grunn av smitteoppblomstringen ønsker tiltalte fortsatt ikke å møte i Sunnhordland tingrett. Han har derfor bedt om ny utsettelse, men denne gang får han ikke medhold. Med to mot én stemme har Gulating lagmannsrett landet på at saken skal gå, med forsterkede smitteverntiltak,

Vil ikke ha video

Flertallet legger vekt på at kommunelegen har gitt grønt lys, ettersom forhandlingene er flyttet til et hotell, der tiltalte ikke trenger å komme innenfor 2 meter av noen. Én dommer mener tiltaltes risikosituasjon, kombinert med sakens omfang og reiseaktivitet, «kan medføre et brudd på statens positive plikt til å beskytte innbyggernes liv, jf. EMK artikkel 2».

Mandag forkastet Høyesterett forsvarer Arild Dyngelands anke over avgjørelsen. 

– Men hvorfor kan ikke bare saken tas på video?

– Dette er hovedforhandling over fire uker. Det blir litt komplisert å forholde seg til et dokumentdrag man skal dele og jobbe effektivt med, om aktørene er på forskjellige steder. Det er vanskelig å få til i praksis, sier Dyngeland.

– Kunne klienten din sittet i et tilstøtende rom da?

– Som forsvarer er man ikke så glad i sånne varianter. Vanligvis sitter vi jo ved siden av hverandre, noen som forenkler kommunikasjonen i retten. Vi mener muntlighet gjør all kommunikasjon mye enklere. Man kan ha forståelse for at man kanskje kan fire litt på de prosessuelle kravene i en koronasituasjon, men i straffeprosessloven er det vel bare i fengslingsmøter man åpner for at tiltalte ikke skal være til stede. VI har egentlig vernet ganske sterkt om den posisjonen.

Saken om huggingen av skipet ble avdekket da skipet fikk motortrøbbel og havarerte utenfor jærkysten i 2017.

– Fordi skipet holdt på å gå på grunn, ble det oppdaget at det skulle til opphugging på en strand i Pakistan. Det er forbudt etter EU-regelverk som også gjelder i Norge. Mye tyder på at båten hadde seilt av gårde hvis dette ikke hadde blitt avdekket, sa statsadvokat Istad til NRK høsten 2019.

Økokrim har varslet at det vil bli lagt ned påstand om inndragning av tre millioner kroner fra rederens selskap, som er beregnet gevinst på bistanden med å selge båten til hugging i Pakistan.

Se kjennelsen her