– Vi er til stede på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet for å fremheve de hensynene Norge anser særlig viktige, først og fremst åpenhet og solidaritet, og det å bevare en åpen konkurranse, sier Lisa-Mari Moen Jünge.

Sammen med kollega fra Regjeringsadvokaten Omar Saleem Rathore, reiste hun søndag til Luxembourg, for å holde innlegg på vegne av norske myndigheter. Bakgrunnen for tvisten er den, i fotballmålestokk, sjokkerende nyheten fra 2021, da det ble kjent at de 12 største klubbene i Europa i hemmelighet hadde bestemt seg for å starte sin egen, lukkede europaliga.

Sikker plass

Fordelen er at de da slipper å dele pengene med kreti og pleti av mellomstore og små klubber som også deltar, eller drømmer om å delta, i UEFA Champions League. De vil dessuten være sikret deltakelse hvert eneste år, samme hvor dårlig de gjør det i sin hjemlige liga.

Taperne er, logisk nok, alle små og mellomstore klubber, som kan se langt etter promiller av TV-inntektene, eller drømmetreff mot Barcelona, Manchester United eller de andre gigantene.

Reaksjonene mot kuppforsøket var så voldsomme, at de fleste klubbene trakk seg ut av opplegget etter få dager. Selskapet bak den havarerte ligaen har siden saksøkt FIFA og UEFA, med påstand om kartellvirksomhet og misbruk av markedsposisjon.

– Viktig for et lite land

– Vi vil argumentere for at den europeiske fotballmodellen ikke er i strid med konkurranserettens regler. Tvert imot vil vi peke på at en organisering som den Superligaen tar sikte på, i større grad synes å begrense konkurransen. Dagens organisering av fotballen, med FIFA og UEFA på toppen, skal ivareta en rekke forskjellige hensyn, som en åpen konkurranse der de best kvalifiserte får spille i toppen, og der inntektene kommer både bredde og topp til gode. Dette er særlig viktig for et lite land som Norge, sier Jünge.

lux 2.jpeg
Omar Saleem Rathore og Lisa-Mari Moen Jünge fra Regjeringsadvokaten holdt Norges i Luxembourg tirsdag.

Hun forteller at interessen for å intervenere i saken har vært så stor, at det ikke var plass til alle landenes representanter på aktørbenken. Mange måtte derfor sitte på det som normalt er publikumsplasser i den enorme og smekkfulle salen.

– Jernneve

Prosessfullmektig for Superligaen, Miguel Odriozola Alen, åpnet ifølge Politico høringen med å hevde at UEFA har regjert europeisk fotball med «jernneve, og slått unna alle alternative prosjekter som kunne ha truet dets monopol».

Den norske regjeringens beslutning om å intervenere i saken, kom etter at fotballpresident Lise Klaveness i begynnelsen av måneden kom med en sterk oppfordring til kulturministeren.

– Det er veldig viktig at vi er der. Vi har egne særnorske argumenter som må frem, uttalte hun til NRK.