Kompensasjonsordningen for næringslivet ble innført for å dempe de økonomiske konsekvensene av korona-situasjonen. Tanken var å hindre at ellers levedyktige bedrifter går konkurs som følge av omsetningsfall, og slik stabilisere norsk økonomi.

Ordningen går ut på at staten gir tilskudd på grunnlag av dokumentert omsetningstap, sammenlignet med samme periode i fjor. Gavepakken skulle opprinnelig gjelde for mars, april og mai, men ble senere utvidet til og med august.

Slutt på festen

Sist uke varslet imidlertid finansminister Jan Tore Sanner (H) at det ikke blir noen flere utvidelser. Dermed avgikk pengedrysset med døden fra og med tirsdag denne uken, men det er fortsatt mulig å søke for månedene juni, juli og august – fristen er ikke før 31. oktober.

Om det er få advokatfirmaer som har hatt omsetningsfall, eller om det er få som har ønsket å benytte ordningen, er uvisst. En gjennomgang Rett24 har gjort av alle tildelingene som er gjort så langt, viser i hvert fall at det kun er 71 selskaper med næringskode 69.100 – juridisk tjenesteyting, som har mottatt kompensasjon. Tilsammen har de fått utbetalt 3,5 millioner kroner.

Den offentlige listen viser at fire firmaer har mottatt mer enn 100.000 kroner. Dette er

  • Advokatfirmaet Strandenæs, med 455.000 kroner
  • Advokatfirmaet Rogstad, med 255.000 kroner
  • Advokatfirmaet Torstrup, med 169.000 kroner
  • Advokatfirmaet Petrolex, med 102.000 kroner

– Dramatisk

Øverst på listen finner vi altså Advokatfirmaet Strandenæs i Oslo.  De fikk koronapenger for mars, april, mai og juni, totalt 455.000 kroner. Dette utgjør 14 prosent av det samlede koronatilskuddet til advokatbransjen, og er kompensasjon for et dokumentert omsetningsfall på nesten 3 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi opplevde stillstanden etter nedstengningen som dramatisk på to fronter. Det ene var at en rekke planlagte aktiviteter falt bort. Vi hadde mange store møter og kurs som måtte kanselleres. Domstolene stengte nærmest alt, og vi fikk bortfall av en rekke rettssaker, som ikke ble gjennomført. Vi arbeider mye med transaksjoner og bedriftssalg, men plutselig stod også det området stille. Konsekvensen var at vi måtte permittere noen medarbeidere 50%, i en og en halv måned. Sånn sett har vel kompensasjonsbeløpet dekket noe av våre faste kostnader, men langt fra alt, sier daglig leder Harald F. Strandenæs.

Han forteller at firmaet, som skatte- og regnskapsspesialister, samme dag som ordningen kom, laget veiledning og standarddokumenter for revisjons- og regnskapskontor som arbeider med søknader til kompensasjonsordningen.

– Slik sett kan du kanskje si at denne ordningen traff oss på hjemmebane, og det var naturlig for oss å teste ordningen selv. Det er lettere å søke for de foretak som hadde regnskapet ajour og var ferdig med årsoppgjøret.

Mygg i det store bildet

Strandenæs berømmer forvaltningen for å ha laget en rask og enkel løsning.

– Samtidig er det viktig for meg å understreke at situasjonen for vår del var forbigående. Når vi nå har fått tilpasset forretningsmodellen til den nye hverdagen, med bruk av elektroniske møteverktøy, ser det ut til at vi vil komme greit ut av året som helhet. Men det var et kjærkomment tilskudd der og da, selv om det kanskje ikke var helt nødvendig. Vi tilfredsstilte likevel vilkårene som var satt, og da søkte vi.

– Kommer dere til å søke for juli og august?

– Jeg er litt usikker, jeg tror ikke vi fyller vilkårene lenger.

Med en samlet utbetaling på 3,5 millioner kroner, har advokatbransjen vært en mygg i den statsstøttefesten som har pågått siden mars. Petter Stordalens Strawberry Group har til sammenligning fått rundt 130 millioner kroner, og det bare for mars, april og mai. Andre mottakere i hundremillionersklassen har vært Scandic Hotels, Fjord Line og seismikkselskapet PGS, for å nevne noen.

Totalt er det utbetalt over fem milliarder kroner. Du kan søke i alle mottagerne her.