Det skriver NRK og VG.

Mandag skulle egentlig straffesaken mot en tidligere advokat startet i Oslo tingrett. Mannen er tiltalt for å henge opp etterlyst-plakater med bilde av blant andre statsadvokat Geir Evanger. Bakgrunnen er at Evanger er nestleder i organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). En tilsvarende plaket er laget med lederen av foreningen, polititjenestemann Jan-Erik Bresil.

Les: Eks-advokat tiltalt for plakataksjon mot statsadvokat

Den tiltalte eks-advokaten har vært aktiv i Twitter-debatten om norsk narkotikapolitikk og NNPFs virksomhet. Plakatopphengingen skjedde blant annet i området rundt regjeringskvartalet, og ble fanget opp av overvåkingskameraer.

Annonse

Advokat | Advokatfullmektig | Tromsø | Arbeidsrett, Entreprise og Offentlige Anskaffelser

Kritiker av NNPF

Før helgen ble det kjent at statsadvokaten som tok ut tiltalen selv er medlem av NNPF. Forsvarer Jon Wessel-Aas har derfor begjært saken avvist, med grunnlag i at tiltalen er tatt ut av en inhabil statsadvokat.

«I vurderingen av statsadvokat Lundstadsveens habilitet må det – uavhengig av hvorvidt man mener at opphengingen av de omstridte plakatene var en grunnlovsvernet ytring eller en straffbar overtredelse av straffeloven § 266 – derfor legges til grunn som premiss at tiltalte er en politisk motstander og kritiker av NNPF og hva NNPF står for og har gjort, og at plakatene fra hans side er ment som kritiske, politiske ytringer i satireform om nettopp dette», skrev Jon Wessel Aas i prosesskriftet som ble levert i helgen.

Mandag formiddag tok Oslo tingrett begjæringen til følge.

– Statsadvokatens medlemskap er egnet til å svekke tilliten til hennes vurdering, uttalte dommeren i retten, ifølge NRK.

Forsvarer hadde anført at statsadvokatens mangeårig medlemskap i NNPF, er «egnet til å svekke tilliten til at hun subjektivt sett kunne/kan opptre upartisk uten å la seg påvirke av utenforliggende hensyn og at det i alle fall objektivt sett tar seg ut slik overfor partene i saken og allmennheten».

– Parodi

– Dette er akkurat en slik rolleblanding som ble kritisert av Rolleforståelsesutvalget for bare noen uker siden. På mange måter er dette en parodi, sa forsvarer Jon Wessel-Aas til VG like etter at Oslo tingrett hadde avvist saken.

Det var i januar i fjor at Justisdepartementet innvilget en innsynsbegjæring i en liste med rundt 3.000 politiansatte i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Bakgrunnen var at medlemskontingenten til de politiansatte som er medlem frem til da var blitt trukket over lønnsslippen.

Les: Politiforening misfornøyd med at departementet delte ut medlemsliste

– NNPF oppfatter utlevering av den samlede listen over lønnstrekk som ulovlig og et grovt brudd på personvernet til rundt 3.000 av våre medlemmer, uttalte leder Jan-Erik Bresil i NNPF den gangen.