Rett24 har i det siste rettet søkelyset mot arbeidet med ny arkivlov, og prosessen rundt dette. I Arkivverket er vi glade for at en ny lov er på vei, for er det noen som virkelig kjenner behovet for dette, så er det oss. Det er på overtid. Dagens lovverk hindrer nødvendig innovasjon og dette er grunnen til at vi støtter det nye forslaget. Vi mener faktisk at den nye loven som er på vei, vil gi grunnlag for bedre, raskere og mer hensiktsmessig arkivering og journalføring, og legge grunnlaget for økt innsyn.

Les: Journalistlaget krever svar på arkivlov-skroting

Arkivverket støttet helhjertet innholdet og tankegangen i NOU-en fra 30 desember i fjor, og det gjør vi fortsatt. Imidlertid ser vi at målbildet om å være i takt med digitaliseringen, ikke nås ved å nedfelle alt i en lov. Faktisk mener vi at å gjøre det, vil kunne legge betydelige hindre i veien for å oppnå økt innsyn og bedre bevaring på sikt. Mange av forslagene krever også videre utredninger og utvikling, slik at dette uansett vil være for tidlig å lov- eller forskriftsfeste.

Les kronikk fra Norsk Presseforbund: Slik undergraves innsynsretten – og dette må gjøres nå

Det er uheldig med for tydelige føringer i selve lovteksten for et felt i kontinuerlig endring. Vi i Arkivverket ønsker en oppdatert regulering av hele feltet, noe vi også tror at Presseforbundet vil ha. Frem til nå har det vært slik at mens teknologien raser fremover, blir loven hengende mer og mer etter. Og til slutt er lovteksten utdatert, slik situasjonen er nå.

Tekniske løsninger

Den nye loven er ment som en rammelov der hjemlene legges opp i loven, mens de spesifikke reglene nedfelles i forskrift. Da blir de lettere å tilpasse til den teknologiske virkeligheten vi må forholde oss til. Denne virkeligheten handler for eksempel om innebygd arkivering, noe som vil kunne løse nettopp de problemstillingene Presseforbundet med rette bekymrer seg for. De tekniske løsningene er definitivt mulig å løse i praksis, men selve løsningen bør ikke nedfelles i en lov. Da blir det umulig å drive nytenking på et felt der innovasjon ikke bare er ønskelig, men helt nødvendig.

De løsningene som trengs for å løse dagens og fremtidens oppgaver, er ikke laget ennå. Løses de på en hensiktsmessig måte vil den nødvendige moderniseringen av forvaltningens arkiver slett ikke bli for dyr for staten, det vil derimot bli for dyrt å la være. De oppgavene Arkivverket er satt til å løse er ikke for store for oss, men vi må få lov til å utføre dem.