Da søkerlistene til Eidsivating lagmannsrett ble kjent sist måned, ble det klart at ingen av de faste dommerne søkte den ledige stillingen som lagmann. Denne uken behandlet Innstillingsrådet for dommere søknadene, og de landet på å innstille sorenskriveren i Valdres tingrett, Pål Prestesæter til jobben.

Prestesæter administrerte i 2018 den såkalte Valdres-saken, der en mor var tiltalt for ikke å skaffe legehjelp til sin anoreksia-rammede datter, som til slutt døde av underernæring. Den saken endte i høst med at Høyesterett skjerpet straffenivået kraftig fra lagmannsrettens nivå – og i stedet la seg på akkurat samme nivå som Valdres tingrett opprinnelig hadde gjort.

På topp til det ledige lagdommerembetet i Eidsivating, har rådet innstilt førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Torunn Elise Kvisberg

To av tingrettene i rettskretsen til Eidsivating skal også ha nye dommere. Til tre ledige embeter ved Nedre Romerike tingrett har rådet innstilt

  1. Advokat Endre Skjelbred Refsdal
  2. Lagdommer Olav Magnus Hohle
  3. Tingrettsdommer Geir-Olav Jensen
  4. Advokat Hildegunn Piro
  5. Advokat Anne Marie Sanne Øien
  6. Konstituert lagdommer Anders Bachmann

Refsdal ble i samme møte også innstilt på topp til et ledig embete ved Oslo tingrett, slik at Tryg-advokat Hildegunn Piro ligger godt an til å rykke opp på tredjeplass. Olav Magnus Hohle er i dag lagdommer i Eidsivating, og dermed ser det ut til at ankedomstolen raskt vil måtte gjøre nok en rekruttering.

Til et ledig embete ved Hedmarken tingrett har rådet innstilt advokat Terje Lundby Michaelsen på topp. Michaelsen er i dag partner i Mageli, og har fra tidligere mange års erfaring fra Kluge. Han er også medforfatter til Markedsføringslovens kommentarutgave.

I tillegg vil Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett legges inn under felles ledelse av sorenskriver i Haugaland, Tine Odland.