Mandag holdt Innstillingsrådet for dommere årets nest siste møte. Der behandlet det blant annet søkerlisten til det som opprinnelig var fire ledige stillinger i Oslo tingrett.

Nå er det imidlertid klart at det ikke er penger til fire ansettelser. Det opplyser sorenskriver Yngve Svendsen.

– Vi hadde fire ledige stillinger, men det er rett og slett ikke budsjett til det, slik situasjonen er nå. Så derfor ble det kun to, sier Svendsen.

Les: Kraftig vekst i antall straffesaker i Oslo tingrett i år

Advokater på topp

33 søkere hadde meldt seg da søknadsfristen gikk ut i august. Hele 18 av dem hadde bedt seg unntatt offentlighet, og blant disse 18 var hun som til sist stakk av med den andre de to topplassene: 

På første plass har rådet innstilt advokat i Finansforbundet Endre Skjelbred Refsdal (38). Refsdal har vært i Finansforbundet siden januar 2018, og har fra tidligere mer enn fire års erfaring fra dømmende virksomhet, som dommerfullmektig og som konstituert tingrettsdommer. Refsdal har også erfaring som advokat fra det som den gang het Stabell & Co.

På andre plass har rådet innstilt advokat Ingvild Boe Hornburg (45). Hun er i dag partner i Advokatfirmaet Elden, der hun har vært siden 2014. Før det jobbet hun nesten åtte år på Stortinget, som sekretariatsleder og som politisk rådgiver for Venstres stortingsgruppe. Hun har, i tillegg til cand.jur.-graden fra Oslo, en LLM fra London School of Economics and Political Science. Boe Hornburg er forøvrig også datter av professor Erik Boe.

På tredje og fjerde plass har rådet innstilt Karianne Westheim Saue, juridisk direktør i Sparebank 1, og lagdommer i Frostating Olav Magnus Hohle.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken kom Rett24 grunnet ren sløvhet i skade for å bytte om rekkefølgen på innstilllingen av Hornburg og Refsdal. Rett24 beklager.