Til et ledig embete Oslo tingrett har innstillingsrådet innstilt Nordea-advokat Carl-Håkon Andersen på topp. Han har fra tidligere lang erfaring som advokat i Lund & Co, avbrutt av et opphold som dommerfullmektig ved Oslo byfogdembeter. Før det fra Justisdepartementet. Stillingen ble opprinnelig utlyst som et embete ved Oslo byfogdembete, som siden mandag denne uken er organisert sammen med Oslo tingrett.

På andre og tredje plass har rådet innstilt senioradvokat i Arntzen de Besche Carl Philip F. Fleischer og Telenor-advokat Nina Borthen.

Agder lagmannsrett utlyste tidligere i vår to embeter som lagdommer. Her har innstillingsrådet plassert fylkesnemndsleder Sølve Myrland Rønningen og advokat Mette Ackenhausen på de to første plassene. På tredje og fjerde er innstilt konstituert tingrettsdommer Torbjørn Hagerup Nagelhus og advokat Audun Samnøen.

Nye Hordaland tingrett har et ledig embete som skal ha arbeidssted ved Lofthus rettssted, det vil si det som før het Hardanger tingrett. Her er advokat Anne-Sofie Lutro innstilt på topp, foran fylkesnemndsleder Kjetil Kvalvik og politiadvokat Siv Hamstad Haukelidsæter.

Til Vestre Finnmark tingrett, Hammerfest rettssted, tidligere Hammerfest tingrett, er politiinspektør Thomas Eliassen Darell innstilt på førsteplass, foran advokat Lene Sandberg, og til Vestre Innlandet tingrett på Fagernes, tidligere Valdres tingrett, er utreder i Gulating Britt Eren Meling innstilt på topp. Her er politiinspektør Knut Christian Braae-Johannessen og advokat Hege Stensland Sveen, innstilt som nummer to og tre.

I tillegg er Oda-Karin Holen Buhaug, Britt Rusten og Britt Marie Stiberg innstilt som jordskifterettsledere i henholdsvis Trøndelag, Vestre Innlandet og Lofoten og Vesterålen jordskifteretter.